Evenemang

Trade Talks: Finland

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Den 7 december fokuserar vi på Finland.

Finland är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Det geografiska läget och de nära affärsrelationerna mellan länderna skapar stora möjligheter för svenska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Finland är en av de viktigaste marknaderna för Sverige. Vi har under lång tid haft starka affärsrelationer länderna emellan, och på många områden är våra näringsliv integrerade med varandra. Detta är till fördel för svenska företag som vill utforska den finska marknaden, då tröskeln för marknadsetablering är låg.

Globalt sett är Finland starka inom teknik och innovation, vilket skapar en bredd av affärsmöjligheter inom flera olika sektorer. Svenska produkter och tjänster är uppskattade, och Sverige har tack vare den geografiska närheten och den nordiska gemenskapen en konkurrensfördel gentemot andra länder.

Under webinariet kommer experter från ledande organisationer att berätta om den finska marknaden, samt vad man som svenskt företag ska tänka på när man vänder blicken österut.

Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor.

Är du nyfiken på Finland som din nästa marknad eller hur Du kan vidareutveckla och växa din marknad i Finland? Anmäl dig till Trade Talks.

PÅ SCEN

-TBA

VAD ÄR TRADE TALKS?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Som deltagare i Trade Talks interaktiva webinars, 4 stycken under 2022, kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk.

Som prenumerant på Trade Talks får du och ditt företag tillgång till en serie av webinars med de senaste uppdateringarna och analyserna inom internationell handel från aktuella marknader.

Under webinariets gång finns möjlighet till dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag som ger sin bild och lärdomar.

Ta del av 4 marknader under 2022:

22 juni | UK
27 Okt |Kina
9 Nov | USA
7 dec | Finland

För vem?

Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Pris: Trade Talks är kostnadsfritt

Trade Talks kan ses som en prenumerationstjänst. Du kan närsomhelst under året registrera dig genom att anmäla dig till ett Trade Talks-event. Du är då automatiskt anmäld till alla 4 st webinarier. Det är kostnadsfritt och du och ditt företag får tillgång till samtliga webinars via vår onlinetjänst.

Innan varje webinars kommer de som registrerat en prenumeration att få ett mejl med länk till kommande sändning. Deltagare får även tillgång till alla webinars via vår onlinetjänst.


Trade Talks by Swedish Chambers är ett initiativ av Sveriges regionala handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län  Mellansvenska Handelskammaren  Handelskammaren Mittsverige  Handelskammaren Mälardalen Norrbottens Handelskammare 

Stockholms Handelskammare  Handelskammaren Värmland  Västerbottens Handelskammare  Västsvenska Handelskammaren  Östsvenska Handelskammaren 

Datum:
7 december

Tid:
09:00 - 10:30

Plats:

Digitalt
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!