Evenemang

TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO FINLAND!

Finland är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Det geografiska läget och de nära affärsrelationerna mellan länderna skapar stora möjligheter för svenska företag som vill etablera sig på den finska marknaden.

Finland är en av de viktigaste marknaderna för Sverige. Vi har under lång tid haft starka affärsrelationer länderna emellan, och på många områden är våra näringsliv integrerade med varandra. Detta är till fördel för svenska företag som vill utforska den finska marknaden, då tröskeln för marknadsetablering är låg.

Globalt sett är Finland starka inom teknik och innovation, vilket skapar en bredd av affärsmöjligheter inom flera olika sektorer. Svenska produkter och tjänster är uppskattade, och Sverige har tack vare den geografiska närheten och den nordiska gemenskapen en konkurrensfördel gentemot andra länder.

Under webinariet kommer experter från ledande organisationer att berätta om den finska marknaden samt vad man som svenskt företag ska tänka på när man vänder blicken österut.

EXPERTER SOM TALAR

INTERNATIONAL TRADE & DIFFERENCES IN BUSINESS CULTURE
– Patrik Lindfors, Director, Finnish-Swedish Chamber of Commerce, Stockholm, Sweden

SUCCESSFUL MARKET ENTRY TO FINLAND
– Christian Weckman Country Manager & Elina Rantanen Senior Project Manager, Business Sweden, Helsinki, Finland

INVEST IN FINLAND
– Tobias Petrini, Senior Advisor Scandinavia, Business Finland, Stockholm, Sweden

BUSINESS OPPORTUNITIES IN LAPLAND REGION
– Hanna Baas, Vice CEO, Lapland Chamber of Commerce, Rovaniemi, Finland

BUSINESS OPPORTUNITIES IN OULU REGION & SUCCESSFUL CROSS-BORDER COOPERATION
– Petri Karinen, Head of International Affairs, Business Oulu, Oulu, Finland

MODERATOR
– Sabrina Suikki, Project Manager International Affairs, Norrbotten Chamber of Commerce, Luleå, Sweden

VAD ÄR TRADE TALKS?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare och en serie av kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk. Genom Trade Talks får du tillgång till de senaste uppdateringarna och analyserna om aktuella marknader. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag och organisationer som ger sin bild och lärdomar. Du väljer själv om du vill se dem live eller digitalt i efterhand.

Ta del av våra tidigare Trade Talks by Swedish Chambers:

Trade Talks UK – Västsvenska Handelskammaren

Trade Talks China – Stockholms Handelskammare

Trade Talks USA – Östsvenska Handelskammaren

För vem?

Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Anmälan

Boka din plats här!

 

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län  Mellansvenska Handelskammaren  Handelskammaren Mittsverige  Handelskammaren Mälardalen Norrbottens Handelskammare Stockholms Handelskammare  Handelskammaren Värmland  Västerbottens Handelskammare  Västsvenska Handelskammaren  Östsvenska Handelskammaren 

Datum:
16 december

Tid:
09:00 - 11:00

Plats:

Digitalt
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!