En innehållsrik höst väntar Norrbottens näringsliv!

23 september 2021

Hösten är här, och tänk vad mycket som kan hända under en sommar! Trots semestrar och hemestrar, så har många viktiga beslut fattats och offentliggjorts.

Efter ett gediget påverkansarbete meddelande EU-kommissionen i juni äntligen att de inkluderar norra Sverige bland de prioriterade transportsträckorna i Europas stomnätskorridorer. Detta genom att förlänga ScanMed-korridoren upp till Luleå, och vidare mot Narvik och Uleåborg.

I juli beslutade regeringen dessutom att planeringen av Norrbotniabanans sträcka Skellefteå-Luleå påbörjas omedelbart, och att byggstarten ska skrivas in i kommande infrastrukturplan. Fantastiska nyheter för Norrbotten och vårt exportintensiva näringsliv, som är i behov av ett väl fungerande transportnät med hög kapacitet för att tillgodose efterfrågan av bland annat järnmalm, stål och skogsprodukter.

Export – varor och tjänster

Vi på Norrbottens Handelskammare har under lång sett hur missvisande exportsiffrorna är som presenteras nationellt då dessa siffror är baserade på var huvudkontoret är baserat. Vi har arbetat strategiskt med ett påverkansarbete riktat till våra beslutsfattare på nationell nivå för att få en rättvis bild av exporten. Tjänsteexporten har dessutom helt saknas. Detta arbete har nu gett resultat och i juni fick vi äntligen nya exportsiffror för både varor och tjänster baserat på produktionsort! Detta ger en exportökning för Norrbottens län med +25%! Oerhört bra för alla företag verksamma i Norrbotten och för alla våra pågående och kommande investeringar att vi har rättvisande underlag!

Tillståndsprocesser

Under sommaren har även röster höjts om att tillståndsprocesserna för investeringar som ska bidra till den gröna industriomställningen är alldeles för långsamma och oförutsägbara. Detta har blivit särskilt tydligt genom cementkrisen, där kalkbrottet i Slite med kort varsel riskerar att stå utan miljötillstånd. En oroväckande situation, då cement är en viktig kugge i ett branschöverskridande maskineri, och brist på denna hotar gruvnäringen, samhälls- och bostadsbyggandet, infrastrukturen och den gröna omställningen.

Ett närmare exempel där tillståndsprocessen har bromsats upp är Kaunis Irons ansökan om fortsatt och utökad gruvverksamhet. Trots en 8000 sidor lång rapport till kostnad av 34 miljoner kronor, riskerar ansökan att avslås eller avvisas med motiveringen att miljökonsekvensanalysen är bristfällig och svår att överblicka – detta utan att yttrande myndigheter preciserar vilka bristerna är. Denna utveckling skapar osäkerhet kring investeringsbeslut och riskerar att fördröja den nödvändiga industriomställningen.

Snabba och förutsägbara tillståndsprocesser, med konstruktiv dialog mellan myndigheter och ansökande företag, är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta att investera. Norra Sverige är idag ett skyltfönster ut i världen när det gäller den gröna industriomställningen, men fungerar inte tillståndsprocesserna saknas förutsättningar för att miljardinvesteringarna ska kunna nå sin fulla potential. Därför krävs det att våra folkvalda politiker omgående fattar kloka beslut som dels tar bort hinder, dels möjliggör och stärker incitamenten för fortsatta investeringar i framtidsinriktad industri.

Aktiviteter framåt

Trots uppförsbacken kring tillståndsprocesser ser vi positivt på den kommande tidens utveckling och genomförande. Vi driver ett aktivt och synligt påverkansarbete där vi lyfter regionens och näringslivets behov framåt, och vi ser att det ger resultat – regionalt, nationellt och på EU-nivå. Vi planerar just nu Logistikdag Norr den 17 november, där vi kommer att träffas i Kulturens Hus i Luleå och diskutera aktuella frågor. Årets tema är Hållbar infrastruktur, där vi bland annat kommer att få lyssna på infrastrukturminister Tomas Eneroth, och Henrik Henriksson, VD på H2 Green Steel. Läs mer och anmäl er här.

Dessutom fortsätter vi som vanligt med kompetenshöjande aktiviteter så som webinarier och utbildningar. Håll utkik på vår hemsida och följ oss på sociala medier (Facebook & LinkedIn) för att hålla dig uppdaterad med vad som är på gång.

Vi på Norrbottens Handelskammare ser fram en fortsatt dialog med er medlemmar i höst. Välkommen att höra av er med frågor, synpunkter och idéer så att vi tillsammans kan arbeta för ett kraftfullt näringsliv.

Fler nyheter

Maine Granström
22 sep 2021

Månadens medlemsföretag: NEX Travel

NEX Travel är ett norrbottniskt reseföretag som startade 1975. Ägare är Alviks Service AB. NEX Travel har huvudkontoret i Luleå...

Månadens medlemsföretagNyheter
Tor Dunér
22 sep 2021

Krönika: Internationella affärer – spara pengar med tydliga avtal

Gästkrönikör: Tor Dunér, advokat Next advokater  När ett svenskt företag vill exportera sina produkter till andra länder räcker det sällan...

Internationell handelKrönikanNyheter
22 sep 2021

Nu blir ATA carneter digitala

Här kommer viktig information till dig som brukar ta eller planerar att ta ATA carneter – passet för varor vid...

Internationell handelNyheter