Åtta av tio företag i Norrbotten påverkas negativt av Covid-19

27 mars 2020

Enligt de svarande företagen i Norrbottens Handelskammare senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Det visar enkäten som besvarats av 478 företag, branschöverskridande, i Norrbotten och som också bekräftar bilden av att besöksnäringen och små företag drabbats hårdast hittills.

 

Jag vill börja med att säga att bekämpning av viruset handlar framförallt om människors hälsa. Med det sagt så är det också viktigt att vi ser till att lindra de ekonomiska effekterna som även de hänger ihop med hälsan och välståndet, inte minst på lång sikt, säger Linda Nilsson Vd på Norrbottens Handelskammare.

 

Norrbottens Handelskammares enkät som har besvarats av 478 företag, branschöverskridande, och skickats ut i samarbete med Företagarna Norrbotten, Norrbottens Kommuner och samtliga näringslivskontor i länet visar att åtta av tio av de svarande företagen redan påverkats negativt av Covid-19.

 

-I vår dialog med företagen de senaste veckorna har vi fått uppfattningen att besöksnäringen, hotell och restauranger drabbas väldigt hårt. Enkätsvaren bekräftar tyvärr den bilden. Det handlar om både effekten just nu där man står inför stora likviditetsproblem men också om oron över de långsiktiga effekterna, säger Linda Nilsson.

 

Resultaten för Norrbotten kan sammanfattas enligt följande:

  • Närmare 80% av företagen har redan påverkats direkt eller indirekt
  • Efterfrågan har minskat för två tredjedelar av företagen
  • Kassaflödet har redan påverkats negativt för 60% av företagen
  • 68% av de svarande företagen ser långvariga negativa effekter av Covid-19.

 

Hur ser ni på de åtgärder regeringen har presenterat?

De åtgärder Regeringen presenterade i onsdags är ett bevis på att den dialogen vi har med regeringen ger resultat. Vi har under en längre period påpekat just behovet av åtgärder som riktar sig till de mindre företagen. Stödet till de små företagen är inte tillräckliga, åtgärderna måste sättas in nu. Dessa företag har inte kunnat tillgodogöra sig av de olika åtgärdspaketen som har presenterats av regeringen. De medelstora och stora företagen har större möjligheter att minska kostnader dels genom egna åtgärder, dels med hjälp av de åtgärder som regeringen tidigare presenterat som till exempel korttidspermittering.

 

Vad tycker ni att de svarande företagen om myndigheternas arbete?

-Generellt kan vi säga att företag är väldigt nöjda med myndigheternas hantering av krisen men också informationen från myndigheterna.  De första åtgärderna som presenterade riktade sig till de stora företagen och därför är det så viktigt att Regeringen nu i två omgångar har presenterat riktade åtgärder även mot mindre företag.

 

Norrbottens Handelskammare kommer att rapportera in resultatet av enkäten och ha en fortsatt dialog med Handelsminister Anna Hallberg som regelbundet samlar alla VD:ar för Sveriges elva Handelskammare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda  Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Tel. 070-546 99 26

 

Emelie Hjelte, Kommunikationsansvarige Norrbottens Handelskammare

Tel. 070-351 66 82

Fler nyheter

24 mar 2020

Månadens Medlemsföretag: Mobilaris

Om Mobilaris Mobilaris fokuserar på att öka produktiviteten och samtidigt öka säkerheten för personalen i våra kunders verksamhet. Vi levererar...

KompetensMånadens medlemsföretag
16 mar 2020

Handelskammaren i möte med Handelsministern

På fredagen deltog Norrbottens Handelskammares VD Linda Nilsson i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om...

Nyheter
15 mar 2020

Nytt datum Framtidens Sjöfart 9 september

Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 9 september 2020. Evenemanget är en naturlig mötesplats för dig som är intresserad av...

EvenemangInfrastruktur