”Våren 2020 förändrades världen – Inget kommer att vara som förr, allt kommer att förändras”

09 september 2020

Och inget är som förr kan man konstatera med semestern i färskt minne. Vi hemestrar, gör lokala utflykter, lagar mat, renoverar och bygger hemmavid. Tittar vi på de företag som har fått ett uppsving tack vara eller på grund av pandemin, är det just dagligvaruhandeln, bygg- och järnhandeln och heminredningssektorn.

Allt kommer att förändras fick vi se måndag den 24 augusti. Vi på Norrbottens Handelskammare skulle då delta på invigning av den nya produktionslinjen hos vårt medlemsföretag, Polarbröd. Branden är en stor tragedi för Polarbröd, ägarfamiljen, alla anställda, för Älvsbyn, Norrbotten och Sverige. Ägarfamiljen är känd för sitt entreprenörskap och handlingskraft därför ser vi nu att ägarna och ledningen samlar sig och knyter näven och kommer att bygga upp ett nytt innovativt bageri i Älvsbyn.

Försiktig optimism i Norrbotten

Trots rådande pandemi och branden finns det en försiktig optimism bland våra företag i Norrbotten som vi har pratat med. Sverige har undvikit en total lock down och många företag har till skillnad från internationella konkurrenter lyckats ha sina verksamheter öppna, mycket tack vare sänkta arbetsgivaravgifter och korttids permitteringar. Företagen var snabba på att ställa om sin verksamhet och företagen har kunnat behålla kompetens och personal. Förhoppningsvis leder detta till att fler norrbottniska företag kan gå stärkta ur krisen, ta fler marknadsandelar och generera nya affärer, än vad som annars varit möjligt.

I pandemins spår ser vi också hur de utspridda värdekedjorna påverkar våra medlemsföretag. Det har varit svårt för många företag att få in tillräckligt med material under den här tiden vilket bidrar till en ökad sårbarhet. Värdekedjorna kommer att knytas på närmare håll, till Europa och Sverige, allt för att minska sårbarheten men också för att ha en mer hållbar värdekedja.

Export från länet

Vi på Norrbottens Handelskammare såg en ökning av handelsdokument under perioden mars-augusti med 20%. Främst av järnmalm, papper och massa, sågade trävaror och verkstadsprodukter, vilket är oerhört glädjande och vi hoppas att efterfrågan håller i sig under hösten. Ett orosmoln är den svenska kronan som har stärkts vilket minskar vår konkurrenskraft, våra varor och tjänster blir dyrare och kan på sikt skada den svenska exportnäringen. 

Stora investeringar

Vi har stora investeringar i länet som är påbörjade och som är planerade, totalt 300 miljarder visar en sammanställning som vi på Norrbottens Handelskammare har gjort.

En av dom investeringarna är Hybrit. Under hösten ska beslut fattas om Hybrits pilotanläggning ortsplacering, Vitåfors i Malmberget eller Svartön i Luleå. Vi är oerhört glada att de två tänkbara sajterna är just i Norrbotten, för denna högteknologiska industri som kommer att bidra till att ta oss ur fossilsamhället.

Infrastrukturplan 2022-2033

Arbetet med uppdaterad infrastrukturplan är också i full gång. Där har vi tillsammans med de tre nordligaste Handelskamrarna gjort ett gemensamt inspel där vi bland annat trycker på vikten av:

  • Internationella perspektivet i infrastrukturplaneringen och Scan-med korridorens förlängning och byggandet av Norrbothniabanan till Luleå.
  • Implementering av BK4 vägnätet men också längre lastbilstransporter.
  • Sjöfarten som trafikslag behöver förstärkas, de svenska hamnarna står för cirka 95% av den totala volymen av all import och export till och från Sverige.
  • Att regeringen fortsättningsvis fortsätter trygga samhällsviktigt flyg till Norr. Speciellt viktigt då vi ser en pandemi som riskerar att dra isär landet och förutsättningarna för vårt näringsliv blir inte jämlikt med övriga landet.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Norrbottens Handelskammare om du vill tala med oss om någon specifik fråga som du tycker vi ska jobba djupare med eller om du har andra förslag och inspel.

Vi tackar för ert engagemang i vår 116-åriga Handelskammare och att vi tillsammans med er får fortsatta arbetet för att göra skillnad och påverka politiska beslut som är viktiga för ökad tillväxt för er medlemmar, lokalt, regionalt och globalt i Sveriges mest attraktiva tillväxtregion, Norrbotten!

Med önskan om en fin och framgångsrik höst!

Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

08 sep 2020

Inspel till Trafikverkets arbete med att ta fram inriktningsunderlag

Tillsammans med övriga handelskammare i norra Sverige har vi skickat följande inspel till Trafikverkets arbete med inriktningsplaneringen. Vi undertecknande handelskammare...

InfrastrukturNyheter
14 aug 2020

Nytt handelsavtal mellan Vietnam och EU gynnar företag i Norrbotten

1 augusti 2020 trädde det nya handelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft. Avtalet innebär att 99% av varutullarna avvecklas,...

Internationell handelNyheter
03 aug 2020

Ingela Marklund Johansson AB får stöd till fortbildning från Norrbotten Business Support

Medlemsföretaget Ingela Marklund Johansson AB fick i juni ta del av stöd från Norrbotten Business Support för fortbildning inom kränkande...

Nyheter