Ballastviken Arjeplog

Tillsammans för ett starkare näringsliv i Norrbotten

22 juni 2021

Våren har sprungit förbi i ett mycket raskt tempo. Många företag har haft det oerhört tufft medan andra aldrig har haft så mycket att göra. Digitaliseringen har gått i en rasande takt och möteskulturen håller på att utvecklas och förändras. Tänk vad fort vi vänjer oss. Digitala möten fungerar ypperligt för avstämningar och information, men ska du bygga relationer och sälja kan det vara svårare.

Det är när människor möts som det uppstår nya möjligheter och nya affärer. Äntligen ser vi en ljusning och snart kan vi åter träffas, möta nya människor, bygga relationer och skapa nya affärer!

Investeringarna i norr – ingen slump

Norrbotten är just nu ett skyltfönster mot hela världen. Norrbottens Handelskammares sammanställning över pågående och kommande investeringar på 700 miljarder i länet har fått stort genomslag i regional och nationell media vilket är viktigt och förstås, jätteroligt. Det som är extra bra är att dessa investeringar är helt marknadsdrivna, det är inga politiska ställningstagande som ligger bakom dessa investeringsbeslut, som det var på 70-talet.

Det är marknaden, med bland annat transportsektorn, byggindustrin, och vitvaruindustrin som efterfrågar fossilfritt stål. Och det är ingen slump att det är här i norr det sker, vi har förutsättningarna för att leda den gröna omställningen framåt.

Äntligen rättvisande regional exportstatistik

Sedan 2018 har vi lyft frågan med våra politiska beslutfattare om vikten av rätt och riktig statistik. Exportstatistiken har nämligen baserats på var företagens huvudkontor är lokaliserade. Något som blir missvisande då många företag har sina huvudkontor i Stockholm, och andra har sina huvudkontor utomlands. Dessutom har tjänsteexporten helt saknats i det nationella underlaget. Nu i juni, efter tre års påverkansarbete (!), har vi fått statistik som är baserad på arbetsställe i stället för huvudkontor.

Genom den nya beräkningsmetoden har Norrbottens totala varuexportvärde ökat med ca 25% jämfört med tidigare beräkningar. Detta innebär att Norrbotten tar förstaplatsen som regionen med det största varuexportvärdet per invånare, samt förstaplatsen som regionen med störst ökning i varuexportvärdet 2016–2020. Äntligen synliggörs Norrbottens betydelse för Sverige AB, genom tydlig och rättvis statistik!

Dessutom hamnar vi på en niondeplats (av 21) gällande tjänsteexporten. Bryter man ut tjänsteexport, resor, utländsk konsumtion, det vill säga hur mycket pengar våra utländska turister spenderar i Norrbotten, hamnar Norrbotten på en fjärdeplats efter storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö! Påverkansarbete tar tid men det känns oerhört bra och glädjande att vi på Norrbottens Handelskammare får vara med och bidra till detta för fortsatt utveckling för er medlemmar i hela länet.

Nätverksbyggande är viktigare än någonsin

Vårt gränsöverskridande samarbete med Norge och Finland har fortsatt under våren trots rådande pandemi. Vi har mötts digitalt, haft workshops i nya format, och hittat nya arbetssätt – vilket har fungerat mycket bra och har gett oss goda förutsättningar för fortsatt samverkan framåt.
Att fortsätta mötas, utbyta erfarenheter, kompetensutveckla sig själv och sina medarbetare, och stötta varandra, är kanske viktigare idag än någonsin. Checkpoint Young, nätverket för unga ledare, planeras att starta upp igen under hösten.

Logistikdag Norr planeras att genomföras fysiskt på plats i Luleå den 17 november. Infrastrukturminister Tomas Eneroth samt H2 Green Steels VD Henrik Henriksson kommer att vara två av huvudtalarna. En viktig arena för diskussioner framåt. Det är oerhört viktigt att lyfta behovet av infrastrukturinvesteringar inom tillgängliga, hållbara och effektiva gods- och persontransporter. Detta för att våra medlemsföretag ska nå sin fulla potential i klimatomställningen, och för att klara det enorma kompetensbehovet framåt. Väl fungerande infrastruktur både stärker konkurrenskraften och knyter ihop Sverige med övriga världen.

Arbete framåt

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Norrbottens Handelskammare om du vill tala med oss om någon specifik fråga som du tycker vi ska jobba djupare med, eller om du har andra förslag och inspel.

Vi tackar för ert engagemang i vår 117-åriga Handelskammare och att vi tillsammans med er får fortsätta arbeta med aktuella frågor. Det är tack vare er som vi kan påverka politiska beslut som är oerhört viktiga för ökad tillväxt för er medlemmar, lokalt, regionalt och globalt i Sveriges mest attraktiva tillväxtregion, Norrbotten!

Med önskan om en solig och varm sommar!
Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

22 jun 2021

Månadens medlemsföretag: Norrbottens Destilleri

Med bas i Töre producerar de prisbelönt gin som marknadsför en bit av Norrbotten ut mot världen. Möt månadens medlemsföretag:...

Internationell handelMånadens medlemsföretag
22 jun 2021

MOBILARIS UNDERLÄTTAR NAVIGERING I SYDAFRIKANSKA GRUVOR

TEXT: Niclas Samuelsson * FOTO: Mobilaris Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt. Föreställ dig att...

Internationell handelNyheter
22 jun 2021

Öppnar våra nordiska gränser i sommar?

Norrbotten är Sveriges enda region med två fysiska landsgränser, så frågan om gränsövergångarna är ständigt aktuell. Än mer nu, med...

Internationell handelNyheter