Tid av utmaningar!

31 mars 2020

Aldrig tidigare har vi stått inför en sådan utmaning.  Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, den skapar oro och mänskligt lidande och detta får och kommer att få stora ekonomiska följdverkningar. Läget är mycket allvarligt och ingen vet när effekterna av denna pandemi upphör. Vi på Norrbottens Handelskammare kommer att fortsätta arbetet med en nära dialog med er medlemmar, ett sätt är den enkät som vi har skickat ut i samverkan med Företagarna Norrbotten för att kunna identifiera era problem samt få en samlad bild av läget i Norrbotten och identifiera insatser som behövs. Enkäten kommer att sammanställas och presenteras för Handelsminister Anna Hallberg och våra beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå

På regional nivå och inom respektive kommun finns åtgärder som kan vara till hjälp för våra lokala företag i denna utmanande situation. Många bra initiativ har tagits där till exempel kommuner snabbar på tillståndsgivning och ger anstånd med att betala avgifter för tillsyn av olika slag. Generellt förlängda kredittider uppskattas liksom möjligheten att leverantörerna till länets kommuner kan få betalt snabbare än 30 dagar.

Vi tror också att det är läge att fullt ut genomföra påbörjande investeringar och att påskynda framtida investeringsbeslut till gagn för landet som väl det lokala näringslivet. För att stärka de regionala företag ser vi ett behov att de offentliga företrädarna ser över upphandlingsreglerna så att kraven på lägre årsomsättning och ratingkrav justeras så att lokala företag kan lämna offerter och vinna upphandlingar.

Det vi ser från svaren i den utskickade enkäten är att flera av de nationella åtgärderna har kunnat nyttjas av våra medlemsföretag, men vi ser även här att effekterna kommer att kräva ytterligare insatser, insatser som både stärker de enskilda företagen på kort- som väl på långsikt. Det kan handla om att tidigare lägga de större infrastrukturinvesteringar som exempelvis Norrbotniabanan. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, synpunkter eller funderingar!

Tillsammans med er medlemmar skapar vi ett kraftfullt näringsliv i Norrbotten!

Varma hälsningar

Linda, Robert, Britt-Mari, Elin och Emelie

 

Kontaktuppgifter till oss som jobbar på Norrbottens Handelskammare hittar du HÄR

Här har vi samla information angående Covid-19

Fler nyheter

27 mar 2020

Åtta av tio företag i Norrbotten påverkas negativt av Covid-19

Enligt de svarande företagen i Norrbottens Handelskammare senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 70 procent av företagen redan vidtagit...

Nyheter
24 mar 2020

Månadens Medlemsföretag: Mobilaris

Om Mobilaris Mobilaris fokuserar på att öka produktiviteten och samtidigt öka säkerheten för personalen i våra kunders verksamhet. Vi levererar...

KompetensMånadens medlemsföretag
16 mar 2020

Handelskammaren i möte med Handelsministern

På fredagen deltog Norrbottens Handelskammares VD Linda Nilsson i ett möte med Handelsminister Anna Hallberg som ville uppdatera sig om...

Nyheter