Tack till er som deltog på Logistikdag Norr 2019!

28 november 2019

7 november hölls årets Logistikdag Norr på Kulturens hus i Luleå. Att Logistikdag Norr utvecklats till norra Sveriges viktigaste dag för logistik och transportfrågor understrykes då årets upplaga satt rekord med över 200 deltagare.

Inledningsvis gjorde Per Bondemark, SSAB, en tillbakablick över vad som hänt under året. Per reflekterade över vikten av robusta system, men även snabbhet i genomförande av tagna beslut. Vi kan inte hantera infrastrukturutveckling på samma sätt som vi gjorde då nuvarande stambana byggdes för över 100 år sedan.

Maria Oscott från Closer lyfte regeringens ambitiösa mål om att Sverige skall bli världens första fossilfria välfärdsland. Hur möjliggör teknik och den tekniska utvecklingen omställningen genom TripleF var en möjlighet Maria pekade på. Även om utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskar i dag kommer vi inte nå vår målsättning utan att ytterligare åtgärder görs, var en slutsats.

Jaya Kumari och Yang Zuo, två doktorander från Luleå Tekniska universitet, resonerade kring hur vi hanterar dagens behov och utveckling utan att kompromissa med framtida generationers behov. Autonoma flygande bilar så väl som hyperloops blev exempel på hur vi kan möta behovet av ökade globala transporter. Öppenhet och transparens i vårat sätt att möta morgondagens behov var en nödvändighet enligt Jaya och Yang.

Krister Sandberg på Trafikanalys bekräftade uppfattningen om att vi ser en ökning av godsvolymer, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att antalet transporter behöver öka. Vi transporterar fortfarande mycket luft. 85 % av inrikes transporter görs i dag med gummihjul. Flera av transporterna är svåra att flytta mot annat transportslag dels för kapacitetsbrist men även för att transporterna i sig är svåra att flytta för att få klimateffekt. Krister såg att vi står inför ett utmanande läge, vi har ett stort fossilberoende. Teknikutvecklingen kommer inte att ge hela lösningen, överflyttningen av gods skall beaktas men inte överskattas.

Trafikverkets Olof Johansson gick igenom Trafikverkets färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem. Han presenterades 20 åtgärder med potential och visade även på Trafikverket som en tydlig möjliggörare.

Under dagen kunde även representanter från näringslivet så väl som politiker från lokal, nationell och EU-nivå samtala kring huvudtemat för dagen ”verkställighet”. Satsningar på infrastruktur är helt nödvändigt för vår globala konkurrenskraft, men är det rimligt att Sveriges infrastruktursatsningar tar 10-15 år från beslut fram till byggstart. En global handel kräver också snabbhet i anpassning av transportsystem. Infrastrukturministern Tomas Enerot gav regeringens syn på genomförandet av den nationella planen. Att satsningen på nya stråk som binder samman Skandinavien mot övriga Europa får och skall inte påverka den nationella budgeten för infrastruktursatsningar var ett budskap ministern gav.

Dagen avslutades med något många väntade på, Peter Carlsson från Northvolt. Han berättade om hela resan från att han lämnade Tesla fram till var Northvolt står i dag. Behovet av batterier till kommande el-fordon är enorm och Sverige sitter på flera av de råvaror som behövs. 85 % av batterierna produceras i dag i Kina. Peter informerade även om Volkswagens omställning där de nu siktar på ett programutbud som i huvudsak innefattar el-fordon.

Årets moderator var Joakim Berg som visade på bred och djup kunskap inom området Infrastruktur och logistik.

Norrbottens Handelskammare, Norrbottens Handelskammares logistikråd, Sveriges Byggindustrier och Botniska Korridoren tackar stort för årets infrastrukturdag och ser fram emot Logistikdag Norr 2020.

Fler nyheter

24 sep 2019

Har vi rätt beslutsunderlag för Sveriges exportsatsning?

Vi på Norrbottens Handelskammare rivstartade hösten med ett besök av Handelsminister Ann Linde för att diskutera Sveriges kommande exportstrategi; Hela...

Internationell handelNyheter
24 sep 2019

Digitalization as a driving force in the AEC industry, Digi AEC

Hur kan vi, genom att dela med oss av den kunskap som i dag utvecklas inom bygg och anläggningsbranschen kring...

KompetensNyheter
24 sep 2019

Månadens medlemsföretag – Åive

Om Åive Åive AB grundades 1993 med målsättningen att göra det möjligt för dig att dricka ett av världens renaste...

KompetensMånadens medlemsföretag