Har vi rätt beslutsunderlag för Sveriges exportsatsning?

24 september 2019

Vi på Norrbottens Handelskammare rivstartade hösten med ett besök av Handelsminister Ann Linde för att diskutera Sveriges kommande exportstrategi; Hela Sverige exporterar.

Det är ett mycket bra val av Linde att först komma till Norrbotten. Norrbotten ligger inte bara i toppen av Europa rent geografiskt utan är också i toppen av Sveriges exporterande län avseende enligt den senaste statistiken. Under 2018 exporterade Norrbottens företag för 32 miljarder vilket innebär att Norrbottens län hamnar på en elfte plats av 21 län i Sverige. Sett till exportvärde per person hamnar vi på en sjundeplats i Sverige.

Norrbotten har 250 000 invånare på en yta av 25 procent av Sveriges totala yta. Var inte Norrbotten i topp med en så stor export? Nej, Stockholms län ligger i topp. Hur kan detta komma sig? Lögn, förbannad dikt och statistik är svaret. Alla exporterande företag rapporterar in sin export till SCB. Inrapporteringen registreras där huvudkontoret är placerat. Det är här problemet är. Har Billerud Korsnäs huvudkontor i Norrbotten? SCA? Smurfit Kappa? Gestamp Hardtech? Scania? Nej! De har sina huvudkontor på helt andra ställen och rapporteringen är inte per produktionsort.

Är det verkligen rätt bild som Sveriges politiker och beslutfattare har för investeringar i infrastrukturen i Norrbotten? Om Norrbotten har en felaktig statistik information för infrastrukturinvesteringar, hur kommer då exportsiffrorna med korrekt underlag i framtiden? Är det inte på sin tid att vi får rätt underlag och då förslagsvis rapportera per produktionsort? En ändring måste till snarast för att politikerna får en rättvisande bild!

Exporten för Norrbotten och för hela Sverige AB är oerhört viktig. I och med globaliseringen innebär det att världens ekonomier blir allt mer sammankopplade. Detta skapar enorma möjligheter för våra företag i Norrbotten och hela Sverige, men konkurrensen är stenhård och därför måste rätt insatser göras. Där är infrastrukturen helt avgörande men för att rätt infrastruktursatsningar ska göras måste rätt underlag finnas till våra beslutsfattare.

När vi tittar på den nya exportstrategin, Hela Sverige exporterar, är målet så klart att exporten ska öka. Vi träffar en stor mängd företag runt om i Norrbotten och det vi ser som ett stort hinder för expansion och internationalisering är finansieringen. Att gå in på nya marknader är riskfyllt, framför allt kostar det pengar. En felsatsning kan vara helt förödande för all framtid för företaget och företagaren! I dag haltar detta stödsystem. Det behövs ett konkurrenskraftigt komplement till små- och medelstora företag för att dessa företag ska få ett bra komplimenterande stöd i sin exportsatsning när de ska gå till sin lokala bank.

Vi på Norrbottens Handelskammare vill se ett komplement så som Svensk Export Kredit är till stora bolag i Sverige. Svensk Export Kredit arbetar främst med företag med en omsättning över 200 miljoner. Ska vi arbeta efter Sveriges nya Exportstrategi, Hela Sverige exporterar, där vi bokstavligen ska satsa och hjälpa våra små- och medelstora företag till ökad export, behövs det utökade uppdraget till Svensk Export kredit. Detta har vi från Norrbottens Handelskammare tydligt annonserat till handelsminister Ann Linde.

Vi i Norrbotten förespråkar tempo och verkställighet. Med dessa två viktiga och konkreta insatser, rätt underlag för rätt infrastruktursatsningar och anpassade ekonomiska smörjmedel för exportsatsningar till de små- och medelstora företagen, ser vi framemot regeringens verkställighet.

 

Linda Nilsson, VD

Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

24 sep 2019

Digitalization as a driving force in the AEC industry, Digi AEC

Hur kan vi, genom att dela med oss av den kunskap som i dag utvecklas inom bygg och anläggningsbranschen kring...

KompetensNyheter
24 sep 2019

Månadens medlemsföretag – Åive

Om Åive Åive AB grundades 1993 med målsättningen att göra det möjligt för dig att dricka ett av världens renaste...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 jun 2019

Tack till dig som deltog på Framtidens Sjöfart 2019

För femte året i rad genomfördes Framtidens Sjöfart, i år på temat Hållbar Sjöfart. Ragnar Johansson VD på nybildade Wallenius...

Nyheter