Positiva besked från infrastrukturministern

12 mars 2024

I måndags välkomnade vi på Norrbottens Handelskammare infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson för ett första dialogmöte om Malmbanan. Mötet skedde med anledning av den skrivelse som Norrbottens Handelskammare tillsammans med flertalet näringslivsaktörer skickade till regeringen i slutet av februari i samband med återöppnandet av Malmbanan efter flera veckors stopp.

Några av medskicken till ministern var att kortsiktigt säkerställa Malmbanans drift och funktion samt maximera nyttjandegraden, på mellanlång sikt genomföra aviserad utökning av fler och längre mötesplatser (även norrut från Kiruna) och på lång sikt prioritera och säkerställa utbyggnad till dubbelspår. Malmbanan är en väsentlig del av värdekedjan för svenskt näringsliv och där transporteras inte bara malm utan även annat gods, distributionsvaror samt persontrafik. I mötet lyftes också frågan om finansiering, möjlighet till EU-finansiering och lånefinansiering samt vikten av militär mobilitet och vikten av den östvästliga infrastrukturen.

Vi välkomnar också beskedet att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att  prioritera planerade förbättringar av Malmbanan, det är ett steg i rätt riktning.

”– Regeringen ser ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst strategiska investeringar för att möjliggöra och accelerera den industriella gröna omställningen i norra Sverige. Investeringar i transportinfrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.”

Läs gärna hela pressmeddelandet från regeringen här.

 

Medverkande vid mötet:
Niklas Johansson, Kommunikationsdirektör på LKAB
Henrik Dahlin, VD på Green Cargo
Nils-Johan Haraldsson, Logistikchef på Kaunis Iron
Luisa Orre, Chief Procurement Officer på H2 Green Steel
Landshövding Lotta Finstorp
Annika Fredriksson VD på Swedish Lapland Visitors Board
Linda Lundberg-Nilsson, VD på Norrbottens Handelskammare
Infrastruktur- & bostadsminister Andreas Carlson

Fler nyheter

21 feb 2024

Malmbanans betydelse för Sveriges konkurrenskraft

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med flertalet näringslivsaktörer och beslutsfattare gjort en gemensam skrivelse till den svenska respektive norska regeringen gällande...

InfrastrukturKrönikanNyhetskategorier
15 dec 2023

Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft

Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft Förra veckan presenterade regeringen Sveriges nya strategi för utrikeshandel, investeringar och...

Internationell handelNyheterOkategoriserade
13 okt 2023

Världens största nätverk för internationella affärer

Sveriges Handelskamrar ser samverkan som centralt när det gäller företagsstöd i Sverige. Regional Exportsamverkan (RES) är ett led i Sveriges...

Internationell handel