Malmbanans betydelse för Sveriges konkurrenskraft

21 februari 2024

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med flertalet näringslivsaktörer och beslutsfattare gjort en gemensam skrivelse till den svenska respektive norska regeringen gällande Malmbanan/Ofotbanens funktion och behov.

 

Brev till den svenska respektive norska regeringen angående Ofotbanen/Malmbanans funktion och behov 

Vi som undertecknar detta brev är alla aktörer som på olika sätt är beroende av Ofotbanen/Malmbanan funktion för våra respektive verksamheter. Vi tar detta initiativ för att vi är djupt bekymrade över banans undermåliga funktion och bristande kapacitet. Banans dåliga skick ger redan idag stora negativa konsekvenser för våra verksamheter, för vår konkurrenskraft och för våra länders välfärd och BNP. I förlängningen hotas även förmågan att växa och utvecklas men även våra länders beredskaps- och försvarsförmåga riskeras. Vi kräver därför att våra respektive regeringar tillsammans agerar och tillsäkrar en utbyggnad till dubbelspår på banan.

På banan går inte bara omfattande transporter av järnmalm utan där fraktas också fisk, mineraler, dagligvaror och post. Utöver tillkommer insatsvaror till industrin, persontrafik och en ökande besöksnäring. Det finns inga alternativa transportvägar för det tunga godset och om övrig trafik flyttas från järnväg skulle detta leda till ökade utsläpp, slitage och trängsel på vägnätet. Alla störningar på banan påverkar därför både våra företag och våra kunder och hotar på längre sikt både grundläggande samhällsfunktioner, råvaruförsörjningen och militär mobilitet, inte bara för vår region utan långt vidare.

Det är ännu inte möjligt att beräkna den fulla kostnaden för det långvariga (pågående) stoppet på banan efter urspårningen den 17:e december förra året, men det uppgår till mångmiljardbelopp.  Miljarder som i stället skulle kunnat investerats i att utveckla våra regioner, våra verksamheter och vår konkurrenskraft.

Tyvärr är detta senaste stoppet inte en olycklig engångshändelse. Tvärtom är störningar, hastighetsnedsättningar och stopp på banan en del av Ofotbanen/Malmbanans vardag och något alla aktörer tvingas att ständigt planera utifrån. Det är ohållbart. Vi behöver långsiktigt stabila förutsättningar för infrastruktur och då är ökad redundans och pålitlighet på banan en nödvändighet.

De planerade insatserna på banan kommer inte att räcka. Kapacitetsbristerna förväntas snarare att öka de kommande åren. För att säkerställa banans långsiktiga kapacitet och tillförlitlighet och möta framtida transportbehov är utbyggnad till dubbelspår helt avgörande. På vissa sträckor skulle förlängda och utökade mötesspår göra väsentlig skillnad. Detta skulle inte bara möjliggöra smidigare och snabbare transport av gods och personer, utan också ge ökad robusthet vid störningar och utöka möjligheterna för underhåll.

Utan nödvändig upprustning och utbyggnad är risken överhängande att planerade expansioner inte kan realiseras och därmed sjunker våra länders konkurrenskraft. Utöver detta har banan en avgörande betydelse för såväl svensk som norsk beredskaps- och försvarsförmåga.

Mot denna bakgrund vill vi uppmuntra den svenska och den norska regeringen till ett kraftfullt gemensamt agerande för att lösa utmaningarna på banan på både kort och lång sikt. Det går inte längre att planera för enskilda insatser utan ett helhetsgrepp måste tas med insatser för dubbelspår och mötesspår längs banan på både den norska och svenska sidan.

För ett effektivt genomförande behöver dessutom allt arbete med underhåll och investeringar samordnas effektivt i respektive land liksom länderna emellan.

Vi är beredda att på alla sätt medverka till konstruktiva lösningar och ser fram emot ett dialogmöte med ansvariga politiker på båda sidor gränsen i närtid.

Undertecknat,
Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare & Ordförande för Norrbottens Logistikråd
Jan Moström, VD LKAB
Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel AB
Claes Nordmark, Ordförande Norrbottens Kommuner kommunalråd Bodens Kommun
Dag Lokrantz-Bernitz, VD Vy Tåg
Anders Dahl, VD Luleå Hamn
Viktor Strömblad, Senior Vice President Head of Land Transport, DB Schenker
Martin Lundstedt, VD AB Volvo
Göran Eriksson, VD Göteborgs Hamn
Christian Levin, VD Scania Group
Martin Lindqvist, VD SSAB
Jerry Lindestam, Head of DB Cargo Full Load Solutions, Nordics
Henrik Dahlin, VD Green Cargo
Mikael Staffas, VD Boliden
Klas Dagertun, VD Kaunis Iron
Jörgen Olsson, VD Copperstone AB
Peter Niemi, VD Kiruna Cargo
Tone Wille, Koncernchef Posten Bring AS
Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Boards
Maria Ros Hjelm, Generalsekreterare och VD Svenska Turistföreningen
Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Carina Sammeli, Kommunalråd Luleå Kommun
Mats Taaveniku, Kommunalråd Kiruna kommun
Mattias Remahl, CEO Railcare Group AB
Fredrik Kangas, Managing director Kiruna Wagon AB
Maria Sunér, VD Svemin
Børge Edvardsen Klingan, Havnedirektør / CEO Narvik Havn KF
Erik Sommerli, Daglig leder Ballangen Sjøfarm AS
Christian Granlund, Konserndirektør Tine forsyning
Ingvild Storås, Administrerende direktør CargoNet AS
Eirik Nikolaisen, Commercial director Nordlaks AS
Knut Roald Holmøy, CEO Holmøy Maritime AS
Lars Sigurd Eide, Adm. direktør Futurum
Reidar J. Schille, CEO HeatWork AS
Beate Storsul, Administrerende direktør Rema Distribusjon AS
Børre Simonsen, Daglig leder Norengros NB Engros AS
Philipp Engedal, Administrerende direktør Coop Norge AS
Bjørn Håland, Direktør Geminor AS
Grete Ovanger, Administrerende direktør Asko Nord AS
Kenneth Kuraas, Styreleder Kuraas AS
Per-Inge Voll, Trafikksjef Nord DB Schenker AS
Adrianne Ubeda, Daglig leder Holmshipping AS
Alexander Johnsen, Daglig leder Astafjord Slakteri AS
Vidar Hole, Chief Executive Officer WilNor Governmental Services AS
Tor Husjord, CEO North Maritime AS
Are Grathen, Regional Director – Norway – Sweden Samskip AS / Norlines AS
Geir Lundberg, Administrerende direktør Odd Lundberg AS
Snorre Kvammen, Managing director Norwell AS
Ken Rune Bekkeli, Daglig leder Salaks AS
Trond Davidsen, Viseadm. Direktør Sjømat Norge
Martin Schlander, Managing director DFDS Spedition Norge AS
Svein Erik Kristiansen, Direktør Narvikregionen Næringsforening
Eirik Johansen, Administrerende direktør HRS /Hålogaland Ressursselskap IKS 
Jan van der Burg, Adm. Direktør Servicegrossistene AS 
Henning Beltestad, CEO Lerøy Seafood Group ASA
Per Håkan Trøa, Transportansvarlig SalMar AS
Jørn Tore Fjellstad, Fabrikksjef SalMar Nord AS
June Berg-Sollund, Reiselivssjef Visit Narvik AS
Rune Edvardsen, Ordfører Narvik Kommune
Ketil Svennigdal, Adm. Direktør TM Togdrift AS
Tore Lundberg, Daglig leder Gratanglaks AS
Robert Holmøy  Eriksson, Adm. Direktør Sjømatbedriftene
Marianne Dobak Kvensjø, Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel Nordland Fylkeskommune
Marianne Dobak Kvensjø, Fylkesrådets nestleder og fylkesråd for samferdsel Jernbaneforum Nord
Tone Wille, Koncernchef Posten Bring AS
Geir-Henning Wintervoll, CEO Finnfjord AS
Kristina Torbergsen, Fylkesordfører Troms Fylkeskommune

 

Foto: LKAB

Fler nyheter

15 dec 2023

Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft

Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft Förra veckan presenterade regeringen Sveriges nya strategi för utrikeshandel, investeringar och...

Internationell handelNyheterOkategoriserade
13 okt 2023

Världens största nätverk för internationella affärer

Sveriges Handelskamrar ser samverkan som centralt när det gäller företagsstöd i Sverige. Regional Exportsamverkan (RES) är ett led i Sveriges...

Internationell handel
21 sep 2023

Starkare anbudsgivare – så gör vi det tillsammans!

Mångmiljardinvesteringar i norr fyller media dagligen. Det ger ett skyltfönster som andas stordrift, multinationella aktörer och som kräver leverantörer av...

KompetensKrönikan