Norrbottens Handelskammares remissvar om Arlanda Flygplats

16 november 2022

Den 31 oktober lämnade Norrbottens Handelskammare in ett remissvar gällande Arlanda flygplats till infrastrukturdepartementet på Regeringskansliet. Detta är en sammanfattning. 

Bakgrund 

Den 15 februari 2022 lät statsrådet Tomas Eneroth tillkalla en utredare med uppdrag att ta fram en plan för Arlanda flygplats framtida utveckling. Det tillträdande regeringsunderlaget har därefter presenterat en överenskommelse om att Bromma inte ska stängas under innevarande mandatperiod men Brommas flygtrafik kan komma att flyttas över till Arlanda.  

Ett växande Norrbotten kräver flertalet flygförbindelser varje dag 

Norrbottens län har ett mycket stort flygberoende med anledning av våra geografiska förutsättningar, vårt internationella och expansiva näringsliv och en växande besöksnäring som står i relation till avsaknaden av alternativa transportmöjligheter med rimliga restider. Med en yta motsvarande 25 % av Sveriges yta, är flyget av avgörande betydelse för Norrbottens tillgänglighet till Stockholm vidare ut i landet och omvärlden. 

Med anledning av detta bedömer Norrbottens Handelskammare att det inte är möjligt att flytta Brommas trafik till Arlanda förrän nödvändiga investeringar genomförts på flygplatsen som idag saknar nödvändig kapacitet. Kapacitetsfrågan måste därtill innefatta Arlandas möjligheter att möta den gröna omställningen, såsom att hantera framtida biobränslen och utöka andel elflyg.  

I remissvaret har Norrbottens Handelskammares VD, Linda Nilsson lyft fram följande punkter som behöver uppfyllas: 

 • Tillräcklig kapacitet för flygplansrörelser
  Det är oroväckande att det är så pass trångt på Arlanda redan, under förlängningen av den pågående pandemin där vi inte sett att flygandet fullt gått tillbaka till det normala ännu. Flygplanstiderna från norra Sverige kan inte förskjutas på grund av att tillgängligheten från norra Sverige till Stockholm i så fall kommer att påverkas negativt. Därtill ställer sig Norrbottens Handelskammare sig frågande till föreslagna differentierade och höjda trängselavgifter då det är svårt att påvisa den teoretiska nyttan med sådana åtgärder. För mindre flygplatser i norr är det avgörande att kunna erbjuda passagerare ett tidigt flyg på morgonen för att återvända hem på kvällen, eftersom det är det enda möjliga resalternativet från Norrbotten till vår huvudstad under loppet av en dag.  
 • Investeringar i bättre terminalbyggnader
  Arlanda är på grund av sina fyra passagerarterminaler en fragmentiserad flygplats. Två av terminalerna används för utrikestrafik och två används för inrikestrafik. Just nu genomför Swedavia ett investeringsarbete i syfte att underlätta byten mellan terminaler. Detta är dock inte tillräckligt. Om Arlanda ska ta över Brommas trafik krävs att genomströmningen på flygplatsen förbättras, det vill säga tiden mellan det att planet landat till att passagerare är ute ur flygplatsen. 
 • Investera i omkringliggande infrastruktur
  Trafikverkets arbete med att se över Arlandas omkringliggande infrastruktur bör påskyndas så att investeringar kan komma på plats så snart som möjligt.  
 • Tidplanen för Arlanda och Bromma
  Den föreslagna stängningen av Bromma flygplats håller inte tidsmässigt på grund av att en utredning föreslår att Bromma ska avvecklas 2035 medan den tillkommande rullbanekapaciteten ska tas i bruk tidigast 2038. I syfte att säkerställa tillräcklig flygplanskapacitet krävs en överlappning mellan det att Arlandas kapacitet utökas till det att Bromma stängs. 

Fler nyheter

10 nov 2022

MindDig, Sparbanken Nord och Norrbottens Handelskammare lanserar samarbete för att välkomna och behålla talanger som kommer till norra Sverige

MindDig tar nästa steg i sin utveckling och startar strategiskt arbete för att inte bara attrahera utan även behålla talanger...

KompetensNyheterNyhetskategorier
21 sep 2022

Månadens medlemsföretag – Exeri AB

Exeri AB arbetar med en unik lösning, Smart Grid Surveillance (SGS), som förbättrar övervakning av elnätet. Elnätet har fungerat på...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier
20 sep 2022

En innehållsrik höst väntar Norrbottens näringsliv!

Nu ser vi resultat av vårt påverkansarbete med rätt exportsiffror som lyfter Norrbotten  Vi på Norrbottens Handelskammare har under lång...

EvenemangInfrastrukturInternationell handelKompetensKrönikanNyheterNyhetskategorier