Månadens medlemsföretag – Exeri AB

21 september 2022

Exeri AB arbetar med en unik lösning, Smart Grid Surveillance (SGS), som förbättrar övervakning av elnätet.

Elnätet har fungerat på samma sätt i över 100 år. Till skillnad från internet består elnätet bara av sammantvinnade metallvajrar helt utan inbyggd intelligens, vilket är en förutsättning för visioner om förnyelsebar energi, större användning av elbilar och ombyggnationer i industrin för att undvika fossila bränslen. Exeri AB har däför satsat på att utveckla den innovativa produkten Smart Grid Surveillance. Deras mål är att etablera sig inom Smart Grid som den ledande leverantören inom övervaknings- och beslutsstödssystem för elnät.

Exeris deltagande i Norrbottens Handelskammares aktiviteter

Exeri är ett av flera företag som deltagit i projektet Export Cooperation Sweden-Finland som löpt mellan 2019-2022 som drivits av BusinessOulu och Norrbottens Handelskammare som en del av vår regionala exportsamverkan. De deltog också vid rundabordssamtalen med utrikeshandelsminister Anna Hallberg i augusti 2022 där ett antal av Norrbottens Handelskammares medlemsföretag fick berätta om sin verksamhet och sina exportsatsningar.

Vi har ställt frågor till Magnus Karlsson, VD på Exeri om vad han har tyckt om deltagandet i Export Cooperation Sweden-Finland.

Stödet som vi fått via Export Cooperation Sweden-Finland projektet har varit snabbt och enkelt. Utifrån de behov vi specificerade innan resan bokades business-to-businessmöten på plats i Spanien utifrån våra önskemål och prioriteringar. Positivt var att vi fick vi stöd av en lokal aktör i Spanien via Handelskammarens nätverk som underlättade förberedelser, bokning av möten och resor samt samtal både med tanke på främmande affärskulturer och språk. Efter den gemensamma delegationsresan med finska och svenska företag i juni har vi bland annat fått besök från spanska bolag på plats i Norrbotten som lett till konkreta affärsmöjligheter. Allt detta under loppet av tre månader, inklusive förberedelser innan resan och hur vi tagit arbetet vidare efter resan, säger Magnus Karlsson.

Tommy Persson, Marketing och sales manager på Exeri, har svarat på följande frågor:
Vad är det som är unikt med Exeri och som skapar framgång?

– Vi är ett av få företag som tänker på hela systemet (system & nät). Vi har anammat IoT-tanken (internet of things) med många mätpunkter, binder ihop det med AI-lösningar till en direkt status/lägesbild. Vi har även vårt eget com-nät som gör det enkelt för kunderna att fatta beslut.

Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt företaget?

– När man är en start-up och vill skala upp samt nå en internationell marknad är det otroligt viktigt med organisationer som Norrbottens Handelskammare som kan hjälpa till. Det kanske inte alltid blir som man tänker sig men man kan få nys om något guld-korn och då är det bara att spinna vidare på det. Exeri har använt Norrbottens Handelskammare vid några tillfällen och det har alltid dykt upp nya guldkorn i vår panna.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

– Vi har en produkt, vi börjar få grepp om den svenska marknaden genom att bli accepterad här. Nu behöver vi börja blicka över landsgränserna på vilka potentiella kunder som finns där samt titta på vilka eventuella partners som finns på  dessa nya marknader.

På bilden: Elisabeth Johansson, Magnus Karlsson och Stefan Burström som grundade Exeri.

Läs mer om Exeri här.

Fler medlemsföretag

13 jun 2022

Månadens medlemsföretag: Globalization Partners

Globalization Partners is the world’s leading Global Employment Platform™ that makes it fast and easy for employers to hire anyone,...

KompetensMånadens medlemsföretag
23 feb 2022

Månadens medlemsföretag: Svevind

Svevind AB är ett projektutvecklingsföretag som främst arbetar med att möjliggöra produktion av grön förnyelsebar energi genom landbaserad vindkraft. Som...

Månadens medlemsföretagNyheter
10 dec 2021

Månadens medlemsföretag: Curatina

Med närmare 30 år i branschen har Curatina stor erfarenhet av att utveckla verksamheter med olika insatser för individer, grupper...

Månadens medlemsföretag