GRÄNSLÖSA MÖJLIGHETER – RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

15 juni 2022

Krönika Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer, Norrbottens Handelskammare


Sedan mitten av mars 2022 har jag haft förmånen att befinna mig mitt i händelsernas epicentrum på Norrbottens Handelskammare. Vår region är just nu ett skyltfönster mot hela världen, vilket vi alla kan vara extra stolta över och skryta lite mer om. Det är ingen slump att det är just här det händer. Vi har erbjudits nycklarna och möjligheten att styra motorn utifrån våra styrkor, drivkrafter och engagemang. Investeringarna här uppe är nämligen helt marknadsdrivna. Därmed har vi också erbjudits chansen att påverka och delta i utvecklingen samt växa starkare tillsammans. Vi har givits de unika förutsättningarna för att hålla i taktpinnen, vända på kartan och leda den gröna omställningen framåt samt lyfta fram Norrbotten som en äkta trailblazer globalt.

 

Fri rörlighet – gränslös tillväxt

Norrbottens Handelskammares gränsöverskridande samarbete med Finland och Norge har pågått i 118 år. Särskilt med tanke på att jag är född och uppvuxen i Finland, men arbetar i Sverige, ligger det en enorm frihetskänsla i luften när gränserna öppnat sig efter pandemin och vi äntligen kan återuppta resandet och IRL samverkan över gränserna.

Med de stora investeringarna och den gröna omställningen som sker inom den attraktiva arktiska regionen (norra Sverige, norra Finland och norra Norge), delar vi på samma möjligheter och utmaningar. Vi på Norrbottens Handelskammare förespråkar där den gränsöverskridande, klusteröverskridande och branschöverskridande samverkan som nyckeln till framgång. Företag och människor i rörelse, dras till platser i rörelse.

Vi har mötts digitalt, haft workshops i nya format, och hittat nya arbetssätt, vilket fungerat mycket väl och gett oss goda förutsättningar för fortsatt samverkan framåt. I den internationella kontexten är däremot de personliga mötena alltmer substantiella och svåra att ersättas helt med det digitala för att bygga samverkan långsiktigt och hållbart. Även om digitaliseringen naturligtvis förstärkt möjligheterna att jobba på distans och än mer globalt.

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer. Fotograf: Linda Dahlqvist Photography
Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer.
Fotograf: Linda Dahlqvist Photography

För mig personligen är mina kollegor på BusinessOulu eller vid andra handelskamrar, inom eller utanför Sverige, lika självklara som mina närmaste kollegor på plats i Luleå. Från dag ett har jag därmed dragit nytta av mitt modersmål finska men också erbjudits möjligheten att jobba på fler språk i de internationella sammanhang och unika nätverk som även våra medlemmar får tillgång till genom Handelskammaren.

Att fortsätta mötas, utbyta erfarenheter, och stötta varandra, är än mer viktigt idag än någonsin. Inte minst för att attrahera globala talanger men även för att behålla nyckelkompetens i vår region. Jag är övertygad om att våra kompletterande kompetenser och mångfalden som ofta formas i skärningspunkten av det gräns-, bransch- och klusteröverskridande samverkan gör oss starkare tillsammans och stärker vår konkurrenskraft. Som resultat av detta skapas sedan ökad innovation, tillväxt och internationell handel i vår egen region.

Ett tydligt exempel på detta är vår senaste delegationsresa till Tyskland med representanter från både svenska och finska kluster från Norrbotten och Uleåborg. Ett arrangemang med en konkret möjlighet att ta del av erfarenheterna från ett flertal spännande tyska aktörer i München, Augsburg och Stuttgart. Sällan har jag skådat en sådan tydlig och direkt vilja att samverka, nätverka, engagera och inspirera i samband med de trilaterala samtalen och delegationerna. Oddsen till trots överraskades många av deltagarna dessutom över den givande samverkan och utbytet som kom till stånd under veckan särskilt mellan den svenska och finska delegationen trots att veckan börjades med att Finland vann hockey VM på hemmaplan.

Engagemang föder mer engagemang

Du som medlem eller blivande medlem är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på Norrbottens Handelskammare om du vill tala med oss om någon specifik fråga som du tycker vi ska jobba djupare med, eller om du har andra förslag och inspel. I egenskap av Samordnare för Internationella Affärer hjälper jag dig gärna med frågor kring internationalisering och global handel.

Glöm inte heller att Logistikdag Norr kommer att genomföras på plats i Luleå den 9 november, då firar vi 10 års jubileum. En viktig arena för diskussioner framåt. Väl fungerande infrastruktur både stärker konkurrenskraften och knyter ihop Sverige med övriga världen, inte minst i dagens geopolitiska läge mot våra närmarknader som Finland och Norge.

Avslutningsvis tackar vi dig för ditt engagemang i vår 118-åriga Handelskammare. Det är tack vare er som vi kan fortsätta arbeta med aktuella frågor och påverka politiska beslut som är oerhört viktiga för ökad tillväxt för er medlemmar, lokalt, regionalt och globalt i Sveriges mest attraktiva tillväxtregion, Norrbotten! Tillsammans främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv.

Med önskan om en solig och varm sommar!

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

13 jun 2022

Månadens medlemsföretag: Globalization Partners

Globalization Partners is the world’s leading Global Employment Platform™ that makes it fast and easy for employers to hire anyone,...

KompetensMånadens medlemsföretag
02 maj 2022

Kom och jobba på Norrbottens Handelskammare som Kommunikations- och Marknadskoordinator!

Som kommunikations- och marknadskoordinator på Norrbottens Handelskammare arbetar du i en självständig roll med många spännande och omväxlande arbetsuppgifter i...

Nyheter
05 apr 2022

Vi måste vara framtiden på spåren!

Debattartikel i Dagens Industri 4 april 2022 Staten kommer inte kunna leva upp till sina åtaganden när det gäller järnvägsnätet....

InfrastrukturNyheter