Flyget måste få vara en del av exportstrategin

27 januari 2020

Mer pengar till upphandlat flyg för att skynda på omställningen till fossilfrihet och säkerställa en god tillgänglighet i hela landet.

Det är huvudbudskapet i det brev som Norrlands fyra Handelskammare idag skickade till utrikeshandelsminister Anna Hallberg och näringsminister Ibrahim Baylan.

Norrbottens Handelskammares medlemsföretag har ett behov av internationella resor. Det handlar om kunder, ägare, leverantörer och specialkompetens som vi besitter och som finns i länet men också utanför Sveriges gränser. Norrbottens yta utgör 25% av Sveriges totala landyta. Vi har 5 regionala flygplatser och för att vi även i framtiden ska ha ett konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet, är det viktigt att det finns regionalt flyg som kopplar ihop Arlanda med resten av Sverige och världen.

I den nya exportstrategin som presenterades av regeringen i december nämns inte flyget eller ens behovet av en utveckling till en hållbar infrastruktur. Detta trots att strategin lyfter fram betydelsen av exporten för hela Sveriges utveckling och att exportindustrins betydelse för arbetstillfällen i glesbygden tas upp.

– Det är viktigt att staten tar en mer proaktiv roll för flygets klimatomställning. I upphandling kan större krav på minskat utsläpp ställas. Vi måste öka innovationsgraden och skynda på omställningen och utvecklingen av svenskt flyg och hållbara flygbränslen. Vi måste sikta mot ett fossilfritt flyg, precis som tåg och bilar har utvecklats, och inte mot ett flygförbud. Våra företag måste vara konkurrenskraftiga och ha möjligheter till expansion och export och där är flyget viktigt för en ökad tillväxt för oss som ligger i toppen av Europa, säger Linda Nilsson, VD för Norrbottens Handelskammare.

I hela Norrland finns företag med internationella kunder, ägare, leverantörer och anställda. Dessa behöver resa till oss i Norrbotten och vi behöver kunna resa nationellt och globalt. Vi har också en växande besöksnäring i vår Region, som omsatte 7,1 miljarder kronor 2018. Flyget är mycket viktigt för hela samhället, men för exporterande företag är den ofta särskilt viktig.

– Det är såklart mycket positivt att fler väljer att åka tåg och att intresset för hållbart resande ökar. Samtidigt kommer flyget alltid vara viktig och måste utvecklas. Därför är det olyckligt att detta inte finns med i exportstrategin, säger Linda Nilsson.

 

Läs brevet HÄR

 

Vid frågor vänligen kontakta Linda Nilsson 070-546 99 26 eller [email protected]

Fler nyheter

20 jan 2020

Tomas Lejon blir honorärkonsul för Österrike!

  Artikel i Affärer i Norr den 15 januari Österrikes ambassadör Gudrun Graf invigde konsulatet i mitten av januari med...

Nyheter
07 jan 2020

Frihandelsavtalens betydelse för välfärden

Som ett litet avlägset land med liten befolkningsmängd är Sveriges välstånd helt beroende av handel med omvärlden. Hela 46 procent...

Internationell handelNyheter
16 dec 2019

Norrbotten står sig starkt!

Julen väntar runt hörnet och vi förbereder oss för bokslut 2019. Ett ekonomiskbokslut men också ett verksamhetsbokslut. Vi på Norrbottens...

Nyheter