Evenemang

Webinar: Riskländer i förändring

Inom Export Cooperation Sweden Finland, bjuder Norrbottens Handelskammare in till Webinar.

Senaste tid har det debatterats och skrivits kring bankers förändrade strategier för utlandsbetalningar till länder som kan finnas i riskzonen för penningtvätt, finansiering av kriminalitet och liknande. Företag i Norrbotten kommer att påverkas och ser nu över hur de skall kunna behålla trogna kunder även i länder där betalningsflöden förändras eller stängs.

Finansinspektionen inleder vårt webinarie ”Riskländer i förändring” med att ge sin syn kring hur omvärlden förändrats, därefter kommer två företag berätta om hur de hanterar den nya situationen. Webinariet avslutas med två affärsbanker i Norrbotten där de berättar om hur de hanterar den nya situationen.

Program:

  • Välkomnade   

-Robert Forsberg Norrbottens Handelskammare

  • Riskländer i förändring               

-Christian Lynne Wandt, Finansinspektionen

  • Hur skall vi hantera de nya förutsättningarna?   

-Björn Löfstedt, Indexbraille
-Roger Bergman, Stenvalls Trä

  • Bankens riskbedömning och policy 

-Jenny Stadin, Swedbank
-Niklas Berglund, SEB
-Anna Edin, Nordea

  • Avslutande frågor.

 

Varmt välkommen!

 


Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland.  Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland där BusinessOulo är huvudprojektledare. Finansiärer på svensk sida är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Datum:
29 maj

Tid:
11:00 - 12:00

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!