Evenemang

Lunchseminarium ”Hur hanterar man mutor och korruption”

Välkommen till ett informationsrikt lunchseminarium den 3:e september på temat Korruption och mutor. Korruption är ett problem både inom offentlig- och privatsektor. Därför är det viktigt att företag är medvetna om riskerna med korruption och hur man identifierar situationer där det kan uppstå.

 

Evenemanget genomförs i samarbete med Tillsammans mot Korruption (TMK), ett initiativ som verkar för att lyfta goda exempel i kampen mot korruption. Initiativtagare till TMK är AmCham Sweden, Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige. 
Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige representerar Tillsammans mot korruption under detta evenemang.

 

Vi som bjuder in till detta seminarium är Exportsamverkan Norrbotten i samarbete med Svenskt Näringsliv. 

 

När: tisdag den 3:e september
Tid: kl 11.00-13.00
Var: Storgatan 9, 1tr
Kostnad: Föreläsningen är kostnadsfri men vi har en ”No show-avgift” på 195 kr ex moms / person om du inte avbokar din plats vid förhinder. Avbokning sker i så fall via [email protected]
Lunch ingår!

ANMÄLAN HÄR

Hjärtligt Välkomna!

 

Programinnehåll: 

Inledning- Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige (representerar TMK) och Linda Nilsson VD Norrbottens Handelskammare

 

Korruption begränsar konkurrensen – Tobias Salomonsson, Konkurrensverket

Att motverka korruption är högt prioriterat i Konkurrensverkets tillsynsarbete. Förbättrad kunskap ökar möjligheten att förebygga och bekämpa korruption. Med ökad kunskap kan Konkurrensverket tillsammans med andra myndigheter och organisationer bli bättre att arbeta förebyggande mot beteenden som kan skada konkurrensen.

Korruption i samband med upphandling kan se ut på olika sätt, men i regel handlar det om att företag som lämnar anbud får en förmånlig behandling som en följd av otillbörlig påverkan. Oavsett om det är mutor eller vänskapskorruption som ligger bakom ett företag som får en förmånlig behandling i en upphandling så bryter ett sådant agerande mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna. För att tydliggöra hur detta kan se ut kommer Konkurrensverket att presentera tre exempel som belyser hur korruption kan skada en effektiv och sund offentlig upphandling.

 

Korruption i gränssnittet mellan det offentliga och det privata

Erik Skoglund och Magnus Lindahl från EY respektive PwC berättar om sina mångåriga konsulterfarenheter av hur korruption typiskt sett kan se ut i relationen mellan den offentliga och privata sektorn samt hur riskerna kan motverkas.

Bland de frågor som kommer att belysas är bl.a.:

  • Hur hanteras jävs- och intressekonflikter efter att upphandling av t.ex. ramavtal är avklarad?
  • Hur ser korruptionen ut och vilka typiska riskområden finns i samband med tillämpningen av ramavtal?
  • Hur motverkas denna korruption på ett effektivt sätt – både hos det offentliga i egenskap av beställare och det privata som leverantör?
  • Vilken roll har upphandlarna efter kontraktet är påtecknat och verksamheten börjar avropa tjänster/varor?
  • Hur försöker upphandlare och leverantörer komma runt tröskelvärdena?

 

Presentationer: 

Korruption som begränsar konkurrensen

Tillsammans mot korruption

Korruption i gränssnittet mellan det offentliga och privata

 

Exportsamverkan_partners           svenskt näringsliv

 

 

 

 

 

 

 

TMK

 

 

 

 

Datum:
3 september

Tid:
11:00 - 13:00

Plats:

Kyrkogatan 13
kyrkogatan 13
Luleå