Evenemang

Logistikdag Norr 15 November

Den 15 november är det dags för elfte upplagan av Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur ur ett globalt perspektiv. Årets tema är från plan till handling.

Under dagen fokuserar vi på utveckling som sker i norra Sverige där näringslivet gör miljardinvesteringar i fossilfria och cirkulära industrier och ställer detta i relation till utvecklingen av norra Sveriges infrastruktur under det senaste decenniet. Vi diskuterar norra Sveriges förutsättningar, möjligheter och behov för att realisera den hållbara omställning och de infrastruktursatsningar som behövs för att möjliggöra denna omställning. Vi lyfter goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med hållbar logistik, diskuterar hur beslutsfattare och det offentliga agerar möjliggörare för en samhällsutveckling & infrastruktur som möter näringslivets satsningar.

Logistikdag Norr är en högnivåkonferens som sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Huvudsakligen sker konferensen på svenska med undantag för vissa sessioner på engelska.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 13 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Vill du veta mer? 

 

 

 

Datum:
15 november

Tid:
09:00 - 18:30