Evenemang

Webinar: Att leda i coronatider

Coronakrisen skakar om vår tillvaro och rubbar våra vanor. Stundtals står du handfallen och vilsen samtidigt som du som chef ska utstråla trygg stabilitet mitt i turbulensen. Nu gäller det att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och samtidigt kunna fatta genomtänkta beslut om handfasta åtgärder. Utmaningen är att få verksamheten att rulla på som vanligt så långt det bara går och ta tillvara på de möjligheter som finns.

 

Detta webinar som leds av Helena Mattsson och Lisa Hedqvist från Ericson & Hjelte kommer fokusera på:

– Att leda med hjärna och hjärta i orostider

– Hur hjärnan påverkas av oro och rädsla

– Vad du som ledare kan göra för att skapa trygghet i en oförutsägbar situation

– Erfarenhetsutbyte med andra ledare

 

Varm välkommen

 


Om Ericson & Hjelte

Vi hjälper organisationer, grupper och chefer – lokalt och globalt – att gå från insikt till förändring. Det gör vi genom konsultativa insatser inom ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Vi utgår från beprövad erfarenhet, aktuell forskning och internationell praxis. Det ger resultat.

Vår ambition är att erbjuda ledare, grupper och organisationer en nära och långsiktig samarbetspartner. Vår bas finns i Luleå och vi verkar i huvudsak i Norrbottens län och med globala uppdrag. Våra uppdragsgivare kommer från ett brett spektrum av branscher.

 

Föreläsare Helena Mattsson, senior organisationskonsult på Ericson & Hjelte:

Helena är beteendevetare med 15-års erfarenhet från arbete med att utveckla människor, grupper och organisationer. Hon har arbetat som beteendevetare inom företagshälsovård, drivit projekt med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser samt arbetat som HR-strateg med fokus på arbetsmiljö och ledarskapsutveckling. Helena är duktig på att få både enskilda individer och arbetsgrupper att se möjligheter till förändring genom ett coachande förhållningssätt. Hon är en uppskattad utbildare, föreläsare och inspiratör.

Föreläsare Lisa Hedqvist, senior organisationskonsult på Ericson & Hjelte:

Lisa Hedqvist är beteendevetare med 10 års erfarenhet av ledarstöd och coachning av chefer samt egen erfarenhet som chef. Lisa är van utbildare och har planerat genomfört och utvärderat olika utbildningsinsatser, workshops och föreläsningar senaste 20 åren. Lisa har bred kunskap inom arbetsrättens alla områden, med speciellt fokus på arbetsmiljölagen. Lisa har utbildning som Faktaundersökningsledare och har arbetat med bedömning och utredning av ärenden kopplat till mobbing och kränkande särbehandling i arbetslivet.

 

 


Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland.  Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland, där BusinessOulo är huvudprojektledare. Finansiärer är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Datum:
9 juni

Tid:
11:00 - 12:00

Plats:

Digitalt via Zoom
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!