Så fortsätter vi att stötta näringslivet i Norrbotten!

15 juni 2020

Våren har sprungit förbi i ett mycket raskt tempo och vi har helt plötsligt ställts inför nya utmaningar. I januari fick vi kännedom om att insatsvaror från Kina till Europa, Sverige och Norrbotten inte levererades och detta på grund av ett virus i Wuhan i Kina. Vi ställde oss då frågan, kommer detta att påverka företagen i Norrbotten och om det gör det, hur länge kommer det att påverka?

I mitten av mars tvärnitade Norrbottens och hela Sveriges näringsliv. Besöksnäringen, hotell, restauranger och flyget drabbades först, följt av handel och därefter, i stort sett, hela näringslivet.

Vårt fokus har dock varit att ställa om inte ställa in. Under våren har vi haft en tät dialog med er medlemmar och bjudit in experter för att via webinarium ge svar på era frågor och erbjuda stöd genom krisen. Vi har, genomfört enkäter samt gjort telefonintervjuer med er medlemmar för att kunna presentera en nulägesbild, era behov och framför allt hur vi startar om efter denna pandemi, till regeringen och utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– Vi har genomfört enkäter och gjort telefonintervjuer med er medlemmar. Allt för att till regeringen och utrikeshandelsminister Anna Hallberg kunna presentera en nulägesbild där era behov och era tankar kring hur vi får en omstart kan genomföras

I samtal med er medlemmar har vi kartlagt behoven och för att stötta er i denna svåra tid, försökt att hitta lösningar för drabbade företag på olika sätt. En av dessa möjligheter som har skapats i kartläggningen är Norrbottens Business Support ett samarbete vi gör tillsammans med Företagarna Norrbotten och Facebook. Facebook har donerat 5 miljoner till näringslivet i Norrbotten för att företag ska ha möjlighet att utveckla sin verksamhet och gå stärkta ur denna kris. Oerhört bra och glädjande att vi på Norrbottens Handelskammare får vara med och bidra till detta.

Att fortsätta mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra är kanske viktigare idag än någonsin. Och det kommer vi fortsätta att arbeta med framöver.

Vad händer i höst? Många företag ser idag över sina affärsmodeller för att twista sin affärsmodell och vara mindre sårbara och livskraftiga på lång sikt. En annan viktig fråga som kommer upp är hur ser framtida leverantörskedjor ut? Är det fortsättningsvis möjligt att ha hela produktionen på världens verkstadsgolv i Kina? Eller kommer tillverkning att flyttas hem till Europa och kanske Sverige?

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Norrbottens Handelskammare om du vill tala med oss om någon specifik fråga som du tycker vi ska jobba djupare med eller om du har andra förslag och inspel.

Vi tackar för ert engagemang i vår 116-åriga Handelskammare och att vi tillsammans med er får fortsatta arbetet för att göra skillnad och påverka politiska beslut som är viktiga för ökad tillväxt för er medlemmar, lokalt, regionalt och globalt i Sveriges mest attraktiva tillväxtregion, Norrbotten!

Med önskan om en solig och varm sommar!

Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

14 jun 2020

Första månaden på Handelskammaren

Juni är här, och jag har hunnit arbeta min första månad på Norrbottens Handelskammare. Att börja mitt i en pandemi...

Okategoriserade
14 jun 2020

Månadens medlemsföretag: Malmfältens BolagsKonsult AB

Om Malmfältens Bolagskonsult AB Malmfältens BolagsKonsult AB, (MBK AB) är ett utbildningsföretag som anordnar och samordnar utbildningar inom arbetsmiljö, krav...

KompetensMånadens medlemsföretag
09 jun 2020

Pandemin slår fortsatt hårt mot regionens företag

En uppföljande enkät från Norrbottens Handelskammare, Företagarna, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten visar att konsekvenserna av Covid-19 pandemin är fortsatt...

Nyheter