Pandemin slår fortsatt hårt mot regionens företag

09 juni 2020

En uppföljande enkät från Norrbottens Handelskammare, Företagarna, Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten visar att konsekvenserna av Covid-19 pandemin är fortsatt påtagliga för Norrbottens näringsliv. Regeringens stödpaket har hittills inte gett effekt för de små företag som enligt enkäten drabbas hårdast av krisen.

-Vi kan konstatera att Covid-19 fortsätter att slå hårt mot näringslivet i Norrbotten, säger Linda Nilsson VD Norrbottens Handelskammare. Enligt de svarande företagen i Norrbottens Handelskammare senaste enkät har Coronakrisen gjort att över 70 procent av företagen redan vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader. Det visar enkäten som besvarats av 289 företag, branschöverskridande, i Norrbotten och som också bekräftar bilden av att besöksnäringen och små företag drabbats hårdast.

Fler av företagen har vidtagit åtgärder såsom permitteringar och varsel i maj jämfört med mars, samtidigt som antalet företag som bedömer att de påverkats negativt av Covid-19 ligger kvar på ca 80%, fortsätter Linda Nilsson.

-I vår dialog med företagen de senaste veckorna har fortsatt visat att besöksnäringen, hotell och restauranger drabbas väldigt hårt. Även gränshandeln med Norge och Finland, som är jätteviktig för många av våra företag i Norrbotten, påverkas negativt. I Norrbotten har vi också många företag som är underleverantörer till fordonsindustrin vilka har det jättejobbigt. Det handlar om både effekten just nu där företagen fortsättningsvis har likviditetsproblemen men bedömningen är dock fortfarande att Covid-19 kommer att ha stor betydelse för företagens verksamhet på lång sikt, säger Linda Nilsson.

Resultaten för Norrbotten kan sammanfattas enligt följande:

  • Närmare 80% av företagen har redan påverkats negativt direkt eller indirekt
  • Efterfrågan har minskat för två tredjedelar av företagen medan 4% har haft en ökad efterfrågan.
  • Kassaflödet har fortsättningsvis påverkats negativt för 60% av företagen
  • Bland de som tagit del av stöden är det vanligast att man nyttjat möjligheterna till subventioner vid korttidspermittering.

Hur ser ni på de åtgärder regeringen har presenterat?

De åtgärder Regeringen presenterat är ett bevis på att den dialogen vi har med regeringen ger resultat. Vi har under en längre period påpekat just behovet av åtgärder som riktar sig till de mindre företagen. Sänkta arbetsgivaravgifter och korttidspermitteringar lyfts fram som bra insatser till de små-och medelstora företagen. Men, svaren visar också att företagen upplever det som komplicerat med alla ansökningar, olika regler och förutsättningarna ändras ett exempel är att vid korttidspermittering ingår inte semesterlönen.

Som företagare är det viktigt med förutsägbarhet. Covid-19 raderar helt ut förutsägbarheten och då är det än viktigare med tydlighet och att förutsättningarna för stöd inte ändras under pågående pandemi från Regeringens håll, säger Linda Nilsson.

Vad tycker ni att de svarande företagen om myndigheternas arbete?

-Generellt kan vi säga att företag är väldigt nöjda med myndigheternas hantering av krisen men också informationen från myndigheterna.  De första åtgärderna som presenterade riktade sig till de stora företagen och därför är det så viktigt att Regeringen att fortsättningsvis presentera riktade åtgärder även mot mindre företag. Många anger att det svåraste är ovissheten och längden på Covid-19 pandemin avgör företagets överlevnad.

Norrbottens Handelskammare kommer att rapportera in resultatet av enkäten och ha en fortsatt dialog med Handelsminister Anna Hallberg som regelbundet samlar alla VD:ar för Sveriges elva Handelskammare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Tel. 070-546 99 26

Emelie Hjelte, Kommunikationsansvarige Norrbottens Handelskammare

Tel. 070-351 66 82

 

Sammanställning och analys av enkäterna kan läsas här 

Fler nyheter

25 maj 2020

5 miljoner i stöd till företag i Norrbotten!

Tillsammans med Företagarna kommer Norrbottens Handelskammare dela ut Norrbotten Business Support. Stödet, som finansieras av Facebook, ska fungera som en...

Nyheter
18 maj 2020

Möjligheter för hyreslättnader för ekonomiskt drabbade av covid-19?

Text: Malin Ekström och Ulf Nordekvist, Front Advokater   Vilka möjligheter har egentligen en lokalhyresgäst som har drabbats ekonomiskt av...

Nyheter
18 maj 2020

Månadens medlemsföretag: Nordisk Kompetens

Om Nordisk Kompetens Vår vision är att vara en betydande positiv kraft på den svenska arbetsmarknaden. Nordisk Kompetens arbetar med...

KompetensMånadens medlemsföretag