Rapporter om industrisatstningarna i norra Sverige

25 juni 2024

Den senaste tiden har ett antal rapporter tagits fram för att analysera effekterna av de stora industrisatsningar som görs i Norrbotten och Västerbotten.

Konsultbyrån McKinsey & Company har på uppdrag av Region Norrbotten tagit fram en rapport som visar på samhällsnyttan av industriomställningen genom att undersöka effekterna av åtta stora industriprojekt i Norrbotten fram till 2030. Rapporten fastställer att industriomställningen beräknas öka Sveriges BNP med 2-3 procent, motsvarande 80-160 miljarder kronor per år, redan 2030. I rapporten finns också beräkningar på exportvärde, skatteintäkter, klimatnytta, arbetstillfällen och demografi. Det handlar till exempel om 20 000 nya jobb och en årlig ökning av skatteintäkter på 15-35 miljarder kronor. Ta gärna del av hela rapporten från Region Norrbotten. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har tagit fram en forskningsrapport som ämnar ge ett bredare kunskapsunderlag rörande förutsättningarna för och betydelsen av industrisatsningar i norra Sverige. ”Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Det är några av slutsatserna i ett nytt kunskapsunderlag om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige som IVA tagit fram.” Ta gärna del av hela rapporten från IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapakademin. 

Peter Larsson har lämnat in slutrapporten för regeringsuppdraget som syftar på att främja koordinering av statliga insatser för hållbart samhällsbyggande och befolkningsutveckling i Norrbottens och Västerbottens län. Rapporten har utformats i ljuset av den samhällsomvandling som sker med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i övre Norrland. Ta gärna del av hela rapporten från regeringssamordnare Peter Larsson. 

 

Foto: Fredric Alm

Fler nyheter

20 jun 2024

Möt våra medlemmar, Parmaco

Parmaco är ett växande företag inom byggbranschen som tillhandahåller skräddarsydda dynamiska byggnadslösningar för uthyrning både till privat och offentlig sektor....

Okategoriserade
24 maj 2024

Norrbotniabanans dragning in till Luleå

Norrbottens Handelskammare har genomfört en näringslivsundersökning gällande dragningen av Norrbotniabanan in till Luleå. Studien visar att Norrbottens näringsliv föredrar en...

Okategoriserade
21 mar 2024

Vi välkomnar Åsa till Norrbottens Handelskammare

Vi på Norrbottens Handelskammare är otroligt stolta och glada att få välkomna vår nya medarbetare Åsa Johansson. För att lära...

NyheterOkategoriserade