5 miljoner i stöd till företag i Norrbotten!

25 maj 2020

Tillsammans med Företagarna kommer Norrbottens Handelskammare dela ut Norrbotten Business Support. Stödet, som finansieras av Facebook, ska fungera som en hjälp till innovativa företag genom coronakrisen.

 

Norrbotten Business Support är tänkt att vara ett bidrag för små och medelstora företag med en omsättning på upp till 50 miljoner kronor att ställa om sin verksamhet kopplat till krisen.

Stödet, som går att söka från 25 maj till 7 juni, finns tillgängligt för verksamheter med sin bas i Norrbotten, med hälften av summan öronmärkt till företag i Luleå. Det handlar framför allt om insatser för att stärka de verksamheter som drabbats hårdast med exempelvis förändrade kundströmmar eller beteenden.

I praktiken kommer Facebook bidra med fem miljoner kronor till Företagarna som tillsammans med Handelskammaren väljer ut de företag som tilldelas bidrag baserat på deras ansökningar.

– Företagarna har sedan tidigare ett nationellt samarbete med Facebook och vi är oerhört glada över att kunna vara med och bidra till att regionens företag får ett välbehövligt tillskott i sin verksamhet. Då vi har lokal verksamhet över hela regionen kan vi också bidra med kunskap och stöttning lokalt, säger Lars Lindberg, Regionchef Företagarna, Norrbotten.

 

Innovativ del av Sverige

Norrbottens Handelskammare lyfter att Norrbotten är en innovativ del av Sverige, med ett livskraftigt och modigt näringsliv.

– Vi ser det här som ett bra sammanhang för oss att vara med och bidra i då det tar fasta på den utvecklingsvilja och entreprenörskap som är så tydligt i regionen, säger Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.

 

Förutom ett ekonomiskt bidrag får de utvalda företagen tillgång till Företagarnas rådgivning och aktiviteter. De får också ett digitalt supportpaket från Facebook för att hjälpa dem att öka sin digitaliseringsgrad och skapa bättre förutsättningar för att skapa synlighet för sin verksamhet.

Facebook har sedan etableringen av sitt datacenter i Luleå gjort årliga insatser för att stötta det lokala civilsamhället och att stå för finansieringen av Norrbotten Business Support är ett led i detta.

– I samband med den här unika situationen, vill vi hitta sätt att stötta företag. Vi utökar också våra insatser och ger lika mycket till verksamheter i övriga Norrbotten som vi ger till företag i Luleå, säger Joel Kjellgren, Director of Site Operations på Facebook Luleå Datacenter.

 

Ansökan

Ansökningstiden är mellan 25 maj-7juni

Ansökan sker via norrbottenbusinesssupport2020.se

Fullständiga ansökningskriterier och ytterligare information finns på norrbottenbusinesssupport2020.se

Fler nyheter

18 maj 2020

Möjligheter för hyreslättnader för ekonomiskt drabbade av covid-19?

Text: Malin Ekström och Ulf Nordekvist, Front Advokater   Vilka möjligheter har egentligen en lokalhyresgäst som har drabbats ekonomiskt av...

Nyheter
18 maj 2020

Månadens medlemsföretag: Nordisk Kompetens

Om Nordisk Kompetens Vår vision är att vara en betydande positiv kraft på den svenska arbetsmarknaden. Nordisk Kompetens arbetar med...

KompetensMånadens medlemsföretag
15 maj 2020

Norrbottens Handelskammares årsmöte

Utrikeshandelsminister och minister ansvarig för nordiska frågor Anna Hallberg inledde Norrbottens Handelskammares 115:e årsmöte. Ett årsmöte som för första gången...

Nyheter