Godsstrategi för Norrbotten och hela världen!

06 februari 2018

Som ett av Europas mest handelsberoende länder kommer logistik och infrastruktur att vara en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling av vår region och vårt land. Sverige har ett gott läge enligt Världsbankens rapport ”Logistics Performance Index”. Trafikverket skall som en av de förutsättningsskapande aktörerna bidra till att detta relativa läge ytterligare utvecklas. Tydlighet, långsiktighet, dialog och samverkan blir nyckelord för en sådan utveckling.

godsflöde

Hur skall vi göra Norrbotten och hela Sverige till en drivkraft mot grönare transportsystem?

 • Hur möter vi volymökning av godstransporter?
 • Hur skall de olika transportslagen balanseras i ett godsflöde?
 • Hur kommer andra länders behov av transporter genom Sverige påverka behovet av infrastruktur?

 

Bara några frågor som måste tas hänsyn till. Norrbottens Handelskammare har genom sitt Logistikråd diskuterat dessa frågor och lämnar synpunkter till Näringsdepartementet som handlägger arbetet med strategin. Det finns frågor vi undrar över och det finns synpunkter vi vill lyfta. En nationell godsstrategi berör inte bara nationen, märk att transporter är globala och nuvarande så väl som kommande transportbehov kommer att påverka ett svenskt system.

I Nordnorge förutspås en möjlig volymökning av lax produktionen från dagens ca 200 000 ton till upp mot 1000 000 ton fram till år 2040. Fisk som skall nå sin marknad i Europa och övriga världen. 1 miljon ton skulle innebära 4-5 tågset med 600 ton fisk dagligen från Narvik och Kiruna ner mot den Europeiska marknaden. I Kouvula, 10 mil norr o Helsingfors har nu öppnats en fraktlinje med järnväg från Finland till Asien och Kina. Kapaciteten av den veckovisa transporten är uppköpt av fraktbolag som Schenker, DHL och Kuehe+Nagel och ger en möjlighet att mer än halvera frakttider mot Asien och Kina.

 

Förslag inför arbetet med en Nationell godsstrategi för Sverige:

 • Det behövs långsiktiga spelregler och stabila förutsättningar i den förda politiken.
 • Logistik för konkurrenskraft bör vara ett tema som genomsyrar godsstrategin.
 • Vikten av tempo och verkställighet i genomförandet.
 • Fokusera i godsstrategin på godsflöden nationellt och internationellt där alla transportslag finns representerade.
 • Tänk inte bara i nordlig och sydlig riktning utan även öst-västlig riktning.
 • Glöm inte att underhålla vår befintliga infrastruktur!
 • Använd den befintliga infrastrukturen bättre.
 • Skapa en mer snabbfotad beslutsordning med en särskild investeringspott för marknadsåtgärder.
 • Samarbeta med privata organisationer så väl som statliga över landsgränserna för att få största utfall på investering av transportlösningarna.
 • Alla led måste medverka till ökad regelefterlevnad inom yrkestrafiken för schysta villkor på transportmarknaden.
 • Säkerställ rättvisande samhällsekonomiska kalkylmodeller för godstransporter.
 • Koordinera skatter och avgifter bättre.
 • Godsstrategin bör både utformas och genomföras i nära dialog med näringslivet.
 • Den svenska godsstrategin måste innehålla hållbara helhetslösningar som har som mål att stärka företag i Sverige som verkar på en globalmarknad.

 

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg, Ordförande Norrbottens Handelskammares Logistikråd

 

Fler nyheter

05 feb 2018

Tysk-svenska konjunkturbarometern

Foto: Fredrik Hjerling Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av...

Internationell handel
05 feb 2018

Månadens medlemsföretag: Hallå där Conex!

Conex AB är ett teknikkonsultföretag med affärsidén att tillhandahålla datorstödd konstruktion, beräkning och produktutveckling till industrikunder i form av tjänster...

KompetensMånadens medlemsföretag
15 jan 2018

Säg hej till vår nya konsult Niclas Tidström!

Det händer mycket på Norrbottens Handelskammare just nu. Det är riktigt kul att välkomna vår nya konsult Niclas Tidström som...

Nyheter