Förbered dig inför Brexit!

27 februari 2018

Tillsammans med Business Sweden stod Norrbottens Handelskammare som värd för det första frukostmötet i en serie där frågan om Brexit och dess effekter diskuteras. Förutom att vi gav en historisk återblick kring tänkbara orsaker till utträdet fanns även Annelie Wengelin från kommerskollegiet på plats. Annelie följer noga hela den pågående processen och försöker förstå hur det kommer påverka våra svenska företag.

  • Vad innebär Brexit för utrikeshandeln?
  • Hur ser utträdesprocessen ut, hur kan handelsrelationerna komma se ut mellan EU och Storbritannien och vad innebär olika alternativ för svenska företag?

Deltagarna kunde lämna frukosten med en större insikt i all den problematik Brexit innebär. En förståelse för att det kommer ta tid och många frågor kommer behöva få sitt svar blev också tydliga. Sammantaget kan sägas att det kommer byggas fler handelshinder mot hela UK än vad vi har i dag, handeln med UK kommer inte vara lika smidig som i dag. Tillgången till en öppen marknad kommer försvinna. En positiv effekt av mötet blev att insikten om att EU som handels och fredsprojekt är bra mycket bättre än de flesta vill göra gällande.

 

SE FILMEN HÄR HUR DU BÖR FÖRBEREDA DIG INFÖR BREXIT!

 

Norrbottens Handelskammare och Business Sweden kommer att följa hela processen fram till dess att en mer stabil situation uppnåtts. 3-4 frukostmöten planeras årligen.

Nästa möte planeras under maj-juni, se kommande inbjudan.

Fler nyheter

06 feb 2018

Godsstrategi för Norrbotten och hela världen!

Som ett av Europas mest handelsberoende länder kommer logistik och infrastruktur att vara en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling...

Nyheter
05 feb 2018

Tysk-svenska konjunkturbarometern

Foto: Fredrik Hjerling Tysk-svenskt näringsliv tror på en starkare utveckling för handeln mellan Tyskland och Sverige under 2018. Det framgår av...

Internationell handel
05 feb 2018

Månadens medlemsföretag: Hallå där Conex!

Conex AB är ett teknikkonsultföretag med affärsidén att tillhandahålla datorstödd konstruktion, beräkning och produktutveckling till industrikunder i form av tjänster...

KompetensMånadens medlemsföretag