Evenemang

Framtidens Sjöfart 2022

Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa, där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen. När vi nu ställs inför ett förändrat globalt handelsbeteende är det än mer värdefullt att mötas och tillsammans diskutera kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Årets tema är Hållbara sjötransporter till den gröna omställningen. Med miljardinvesteringar i en framtidsinriktad industri runt Bottenviken kommer sjöfarten att öka ytterligare. Detta måste ske konkurrenskraftigt, hållbart och effektivt. Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför?

Vi har en samlingssida för Framtidens Sjöfart där vi samlar all information om program och talare.

Klicka här för att komma dit. 

Sista anmälningsdag är 20 april

Datum:
4 maj

Tid:
10:00 - 17:00

Plats:

Clarion Sense Hotel i Luleå
Skeppsbrogatan 34
Luleå
Anmäl dig här!