Framtidens Sjöfart 2021

Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 5 maj 2021. Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa, där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen. När vi nu ställs inför ett förändrat globalt handelsbeteende är det än mer värdefullt att mötas och tillsammans diskutera kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Talare under dagen kommer bland annat att vara Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket, Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart och Pia Berglund, Nationell Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Trafikverket.

 

Programmet är under bearbetning. Information om talare för dagen hittar ni längre ner på sidan och talarlistan fylls på allt eftersom. 

Information om dagen

Årets tema är: Verkställighet 
Datum: 5 maj 2021
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå

 

Boka in datumet redan nu i din kalender. 

Partners

Hotellerbjudande

Clarion Hotel Sense 

Pris: Fast pris 1415 kr inkl moms.

Bokning sker via: telefon 0920-450450, välj rumsbokning.

Bokningskod: ange nr 018911 samt vid bokning ska kortnummer alt fakturaadress uppges. 

Erbjudandet är giltigt till och med 210405 och det är ett begränsat antal rum.

Talare Framtidens Sjöfart

Katarina Norén

Katarina jobbar som Generaldirektör på Sjöfartsverket.

På Framtidens Sjöfart kommer Katarina bl.a. att prata om vikten att flytta godstransporter från väg till sjö för en minskad klimatbelastning.

Anders Dahl

Anders är chef för isbrytningsverksamheten på Sjöfartsverket.

På framtidens Sjöfart kommer Anders att prata om de utmaningar som föreligger och vilka alternativ som finns för att tackla dessa inom isbrytningsverksamheten

Pia Berglund

Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket

På Framtidens Sjöfart kommer Pia bland annat ge oss en tillbakablick-vad har hänt sen sist?

Håkan Jonsson

Håkan är seniorkonsult på Team Arctic Finland.

På Framtidens Sjöfart kommer Håkan prata under rubriken " Finland- Köp tre anlöp betala för en"

Torbrog Chetkovic

Torborg Chetkovic

Torgborg är partner på Capman.

Torborg kommer på Framtidens Sjöfart att prata om "Framtidens hållbara sjöfart Norled"

Jarko Erikshammar

Jarko Erikshammar

Jarko jobbar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri på iTid.

På Framtidens Sjöfart kommer Jarko att ge oss en bild av "Samlade effekter av transportavgifter"

Mikko Niini

Mikko är seniorrådgivare på Team Arctic Finland.

På Framtidens Sjöfart kommer Mikko prata om "Gröna fartyg är elektrifierade, digitaliserade och uppkopplade".