Framtidens Sjöfart 2020

Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 9 september 2020. Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa, där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen. När vi nu ställs inför ett förändrat globalt handelsbeteende är det än mer värdefullt att mötas och tillsammans diskutera kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Talare under dagen kommer bland annat att vara Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket, Rikard Engström vd Svensk Sjöfart och Pia Berglund, Nationell Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Trafikverket.

Programmet är under bearbetning, talare för dagen kan ni se längre ner på sidan. 

Inbjudan i pdf

 

Information om dagen

Årets tema är: Verkställighet 
Datum: 9 september 2020
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå
Tid: kl 10.30-17.00, Registrering från kl 10.00, efterföljande mingel från kl 17.00.

Sista anmälningsdag är 26 augusti

Vi ser fram emot din anmälan trots den osäkerhet som nu råder. Vi på Norrbottens Handelskammare följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer som råder gällande Covid-19. Om nuvarande restriktioner ligger kvar under längre tid kan datumet för evenemanget Framtidens Sjöfart komma att flyttas fram. Vi håller er uppdaterade och avvaktar med fakturering till dess att vi med säkerhet vet när evenemanget blir av.

Hotellerbjudande

Clarion Hotel Sense 

Pris: Fast pris 1415 kr inkl moms.

Bokning sker via: telefon 0920-450450, välj rumsbokning.

Bokningskod: ange nr 018911 samt vid bokning ska kortnummer alt fakturaadress uppges. 

Erbjudandet är giltigt till och med 200831 och det är ett begränsat antal rum.

Partners

Talare Framtidens Sjöfart

Katarina Norén

Katarina jobbar som Generaldirektör på Sjöfartsverket.

På Framtidens Sjöfart kommer Katarina bl.a. att prata om vikten att flytta godstransporter från väg till sjö för en minskad klimatbelastning.

Anders Dahl

Anders är chef för isbrytningsverksamheten på Sjöfartsverket.

På framtidens Sjöfart kommer Anders att prata om de utmaningar som föreligger och vilka alternativ som finns för att tackla dessa inom isbrytningsverksamheten

Rikard Engström

Rikard är vd för Svensk Sjöfart sedan 2017.

På Framtidens Sjöfart kommer Rickard att prata om sjöfartens möjligheter att bidra till det hållbara samhället och vilka de politiska utmaningarna är för att man ska kunna använda sjöfarten i ökad utsträckning.

Pia Berglund

Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket

På Framtidens Sjöfart kommer Pia bland annat ge oss en tillbakablick-vad har hänt sen sist?

Håkan Jonsson

Håkan är seniorkonsult på Team Arctic Finland.

På Framtidens Sjöfart kommer Håkan prata under rubriken " Finland- Köp tre anlöp betala för en"

Torbrog Chetkovic

Torborg Chetkovic

Torgborg är partner på Capman.

Torborg kommer på Framtidens Sjöfart att prata om "Framtidens hållbara sjöfart Norled"

Jarko Erikshammar

Jarko Erikshammar

Jarko jobbar med logistik- och ledningsutveckling i tillverkande industri på iTid.

På Framtidens Sjöfart kommer Jarko att ge oss en bild av "Samlade effekter av transportavgifter"

Mikko Niini

Mikko är seniorrådgivare på Team Arctic Finland.

På Framtidens Sjöfart kommer Mikko prata om "Gröna fartyg är elektrifierade, digitaliserade och uppkopplade".