Framtidens Sjöfart 2021

Framtidens Sjöfart arrangeras för sjätte gången den 5 maj 2021. Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa, där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen. När vi nu ställs inför ett förändrat globalt handelsbeteende är det än mer värdefullt att mötas och tillsammans diskutera kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Talare under dagen kommer bland annat att vara Katarina Norén, Generaldirektör Sjöfartsverket, Anders Hermansson, vice vd Svensk Sjöfart och Pia Berglund, Nationell Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart Trafikverket.

Information om talare för dagen hittar ni längre ner på sidan. 

 

Film Framtidens Sjöfart 2021

Talare Framtidens Sjöfart

Katarina Norén

Katarina är Generaldirektör på Sjöfartsverket.

Katarina kommer inleda årets Framtidens Sjöfart och bl.a. prata om Överflyttning av transporter från land till sjö för ökad konkurrenskraft och hållbarhet

Anders Dahl

Anders är chef för isbrytningsverksamheten på Sjöfartsverket.

På framtidens Sjöfart kommer Anders att prata om de utmaningar som föreligger och vilka alternativ som finns för att tackla dessa inom isbrytningsverksamheten

Pia Berglund

Pia Berglund är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket

På Framtidens Sjöfart kommer Pia prata om - Överflyttning till sjöfart från prat till verkstad vad krävs!.

Siamak Jalali

Siamak Jalali är nationell expert utsänd från Infrastrukturdepartementet till DG MOVE sedan januari 2019. Siamak är också rådgivare till den europeiska koordinatorn för Motorways of the sea (MoS).

Under Framtidens Sjöfart kommer Siamak att tala om utvecklingen av Motorways of the sea.

Anders Hermansson

Anders Hermansson är vice VD på Svensk Sjöfart.

Under Framtidens Sjöfart kommer Anders att prata om Verkställighet – från goda politiska ambitioner till sjöfartspolitik i praktiken?

Jarkko Toivola

Jarkko Toivola är Direktör för Sjötrafik och enhetschef för Sjöfart på Trafikledsverket Finland.

Under Framtidens Sjöfart kommer Jarkko att prata om samarbetet med Sverige kring isbrytarfrågan. Utmaningar i horisonten, gemensam verksamhet för att lösa dem.

Samarbetspartners