Effektivare byggbransch när den digitala resan tar fart

06 december 2018

Fram till december 2021, under tre år, kommer digitalisering att stå i fokus för Norrbottens Handelskammare. Bygg och anläggningsindustrin tillsammans med It-företag kommer att ingå i ett nätverk där norra Finland och norra Norges företag inom samma branscher kommer att mötas och utveckla sina nätverk och sin kunskap. I Norden är vi generellt väldigt duktiga på att dra nytta av digitalisering i olika former då vi bygger. Men spetskunskapen ser olika ut i länderna och om vi tillsammans breddar spetsen i vår kunskap kommer vi bli kraftfullare i den globala konkurrensen.

 

Kommunerna i Norrbotten kan driva på utvecklingen genom att blir mycket tydligare av hur digitaliseringen skall användas då nya offentliga byggnader utformas.

Politiker behöver förstå att kravet på digitalisering kommer att ge mer byggnader för mindre pengar då digitalisering hjälper till att göra varje ny byggnad mer effektiv inte bara under planeringsfas och uppbyggnad utan även i drift och förvaltning. Här kan besparingar på upp till 30 % nås om man varit tillräcklig vass vid sin upphandling.

 

Företag som Tyréns, Sweco, Peab, CGI, Maf Arkitekter, Tomb, B-nearIT m.fl kommer från svensk sida att med liknande företag i Finland och Norge tillsammans med universiteten i Tromsö, Oulu och Luleå vara med och utveckla den gemensamma konkurrenskraften under de kommande tre åren.

Business Oulu, Bedriftskompetanse i Tromsö samt Norrbottens Handelskammare kommer att koordinera arbetet.

Interreg Nord och Region Norrbotten delfinansierar arbetet.

-Vi ser med spänning fram emot att få djupare insikt i hur utvecklingen i Finland och Norge ser ut i dag och även hur vi tillsammans kan dra nytta av varandras kunskaper. Jag tror också att vi från Sweco kommer att kunna delge en del av den kunskap vi fått då vi arbetat med stadsomvandlingen i Kiruna där vi utvecklat vår digitala kunskap, säger Kent Karlsson på Sweco.

 

För frågor vänligen kontakta Robert Forsberg, [email protected]

Fler nyheter

03 dec 2018

Ansök nu till Checkpoint Young Piteå-Luleå!

Är du morgondagens ledare? Ansök nu till Checkpoint Young Piteå-Luleå! Ett nätverk av framtidens ledare som bygger lokala nätverk och...

Kompetens
03 dec 2018

Månadens medlemsföretag: EOL Vent Mining

  EOL Vent Mining utvecklar och bygger ventilationssystem för underjordsgruvor och tunnlar som de säljer över hela världen. Företaget har...

Nyheter
13 nov 2018

65% av Sveriges råvaruexport kommer från norra Sverige. Då krävs en robust infrastruktur.

Den 7–8 november genomfördes norra Sveriges viktigaste dag för infrastruktur, Logistikdag Norr! Beslutsfattare från EU kommissionen, representanter från North Sweden...

Nyheter