65% av Sveriges råvaruexport kommer från norra Sverige. Då krävs en robust infrastruktur.

13 november 2018

Den 7–8 november genomfördes norra Sveriges viktigaste dag för infrastruktur, Logistikdag Norr! Beslutsfattare från EU kommissionen, representanter från North Sweden European Office tillsammans med nationella företrädare från näringsliv, akademi och politik möttes för att tillsammans diskutera infrastruktur och logistikutmaningar. Nu satsas 700 miljarder på svensk infrastruktur fram till år 2029. Det är den största satsningen någonsin och mycket av den hamnar i norra Sverige. Ett nytt nationellt godstransportråd har bildats där vi har representation från norra Sverige. Mycket av det som nu händer kommer att positivt kunna utveckla vår transportkapacitet och på det sättet stärka vår globala konkurrenskraft.

 

Det går bra för våra exporterande företag, senaste året har exporten från Norrbotten ökat med 26%, detta placerar oss på en andra plats i Sverige! Flera nya reseanledningar har skapats i vår region och nya företag växer fram och att vi får fler företag som går in på en internationell marknad är avgörande för Sveriges framtida välstånd, det är sanningar de flesta ställer sig bakom. Att det också finns en naturlig koppling till infrastruktur och att det enskilda företaget så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt når nuvarande och framtida marknad är också en sanning många ser.

En följdverkan av allt detta tydliggör vikten av att all den satsning som nu görs på infrastruktur sker med tempo och verkställighet.

 

Vägnätet i Norrbotten har delvis öppnats upp för 74 tons fordon detta innebär effektivare transporter för industrin, som bidrar till klimatmålet i form av minskade utsläpp, ökad trafiksäkerhet och bättre konkurrenskraft för våra företag i norra Sverige! BK4 vägnätet kommer att successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt att öppnas upp ytterligare. Hamnen i Skellefteå, Piteå och Luleå genomgår muddringsarbeten och byggs ut för att öka sin transportkapacitet. E10 från kusten mot Malmfälten stärks och ger trafiken på gummihjul bättre förutsättningar att köra tryggt och säkert. Flaskhalsar på vår järnväg åtgärdas och gör så att godset från norr snabbare når kunder i Sverige och övriga världen. Det kan synas att vår starkt expansiva region i norr får goda förutsättningar att stärka sin roll i den globala handeln. Men självklart finns oro på en inte helt molnfri himmel.

 

Målsättning att vi i Sverige till 2030 skall utvecklas till ett hållbart fossilfritt land med fossil fria transporter känns rätt och framåtsyftande. Då krävs en långsiktighet och snabbhet i de åtgärder som beslutas. Norrbotniabanan måste färdigställas inom perioden fram till Luleå, därmed färdigställs hela Botniabanan.

Utvecklingen av framtidens transportsystem går mot fler och fler el-fordon är en tydlig utveckling som påhejas av politiken. Att det självklart innebär fler el-motorer med stort behov av mineraler och då en större produktion där fler gruvor måste öppnas inte färre, är inte samma självklarhet även om det är en obestridlig fakta. Fler gruvor, men var skall dessa öppnas? I Sverige där vi själva har översyn över miljöaspekter eller någon annan stans i världen där risken för exploatering utan att större miljöhänsyn tas. Även dessa frågor behöver besvaras av vår politiker.

 

Att utveckla logistik och godstransportflöden är inte bara en nationell angelägenhet. På samma sätt som det mänskliga blodomloppet blir påverkat av uppkomna förträngningar i systemet så blir Sveriges transportsystem påverkat av både nationella ”förträngningar” så väl som internationella ”förträngningar”. Därför är det av största vikt att dialogen mellan politik och näringsliv är intensiv och nära och att den även innefattar en dialog som går över våra nationella gränser. Vilket vi från Norrbottens Handelskammare kunde se då Logistikdag norr samlade intressenter från våra grannländer så väl som från övriga EU.

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa års Logistikdag Norr i november 2019. Välkomna!

 

 

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare och Robert Forsberg, ordförande Norrbottens Handelskammares Logistikråd

 

 

Fler nyheter

13 nov 2018

Diskussion med Frederic Versini om transportlösningar

Frederic Versini, biträdande chef för DG Move, EU:s direktorat för transport och rörlighet var årets huvudtalare vid Logistikdag Norr. DG...

Infrastruktur
08 okt 2018

Månadens medlemsföretag: Hallå där Front Advokater!

Front Advokater är en affärsjuridisk advokatbyrå som nyligen har öppnat kontor i Luleå. Byrån, som har 85 medarbetare, finns sedan...

Nyheter
08 okt 2018

Stenvalls trä förbereder sig inför Brexit

I torsdags arrangerade Exportsamverkan Norrbotten ett lunchseminarium som handlade om Brexit. Jan Olsson, CEO för Deutsche Bank och ordförande i...

Internationell handel