CORONAUTBROTTET EN RIKTIG SMÄLL FÖR ANVA COMPONENTS

14 maj 2020

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: ANVA COMPONENTS AB

Få kriser har slagit så hårt mot delar av tillverkningsindustrin som den vi nu går igenom. För Kalix-baserade Anva Components försvann en stor del av omsättningen på mindre än en vecka.

Anva Components gör komponenter till den tunga fordonsindustrin och har många stora fordonstillverkare med underleverantörer världen över som kunder. De komponenter Anva tillverkar sitter i lastbilar och andra arbetsfordon från märken som Volvo, Scania, MAN och Renault. Knappt sextio procent av det som Anva producerar går på export.

– Förutom Sverige finns våra kunder i övriga Europa, Nord- och Sydamerika, Australien samt Indien, säger Per Hedberg, vd på Anva Components.

 

Fordonsindustrin är ofta tidig med att känna av konjunkturförändringar och redan under hösten 2019 kunde Anva skönja en viss nedgång. Med erfarenheterna från finanskrisen 2009 i bakhuvudet vidtog företaget direkt ett antal åtgärder, som att se över sina kostnader och optimera personalstyrkan. Inget kunde dock förbereda dem på vad som skulle komma under vårvintern 2020. När coronapandemin var ett faktum valde många stora fordonstillverkare ganska snabbt att stänga ner sin verksamhet. Konsekvenserna för deras underleverantörer blev direkt kännbara.

– I Sverige var företagen tidiga med att stänga ner, så på bara några dagar försvann åttio procent av grunden till vår omsättning. Fötterna rycktes verkligen undan. Det går att planera för mycket, men det är omöjligt att ta höjd för ett sådant stort tapp. Det här är en händelseutveckling som går utanför alla affärsplaner och all strategisk planering, säger Per.
För att motverka krisens negativa konsekvenser kortidspermitterade Anva tidigt sin personal och minskade därmed arbetstiden till fyrtio procent. Man kommer också att söka de statliga stödpaket som finns i form av lån och anstånd med skatteinbetalningar. Att ställa om produktionen är dock inte aktuellt, enligt Per.

 
– Vi är så pass specialiserade att det skulle ta för lång tid att ställa om till annan produktion. Däremot har vi mycket goda möjligheter att skala upp verksamheten snabbt när det väl vänder igen. Vi gjorde tidigt en utvärdering av vår distributionskedja och har vidtagit vissa åtgärder för att minimera eventuella negativa effekter av pandemin, säger han och påpekar att det är ett problem att ingen vet hur länge krisen pågår.

– Ingen vet heller i vilken grad det kommer gå att återstarta. Det är efterfrågan som styr och nu ser vi en nedgång i konsumtion och förbrukning. Det omfattar rimligen också lastbilsförsäljningen, även om vi inte vet i vilken omfattning. Genom korttidspermittering kan vi behålla personal och kompetens i företaget, men om efterfrågan sjunker måste även vi anpassa kostymen efter det. I dagsläget har vi dock inga planer på varsel.

 

Men inget ont som inte har något gott med sig, som det brukar heta. Per Hedberg ser att den pågående krisen har svetsat samman företaget och orten på ett fantastiskt sätt.

– Det finns en stor acceptans och förståelse för de åtgärder som görs. Alla vet att det handlar om att agera efter situationen och man ställer upp för varandra, oavsett om det handlar om att ta ett extraskift eller något annat. De åtgärder som vidtas är också sådana som försöker värna om det bästa för både personal och verksamhet. Det är lite annorlunda än vid traditionella konjunkturnedgångar. Skulle detta pågå länge och det blir frågan om uppsägningar kan läget förstås bli ett annat. Ingen har hanterat något liknande tidigare och vi får se det som en teambuildningövning och ett tillfälle att lära oss något nytt, säger han.
Anva Components äger inga egna produkter, utan allt tillverkas på beställning efter kundernas ritningar. Företaget tillverkar roterande komponenter, som bland annat återfinns i fordonens upphängning och växellådor. Företagets expertis ligger därmed företrädesvis inom skärande bearbetning, som svarvning, fräsning, borrning och slipning samt härdning.

– Eftersom vi tillverkar saker som roterar blir det mycket svarvning och slipning. Det sistnämnda är ett riktigt hantverk som handlar om tusendels millimetrar och som påverkas av temperaturer och väderförhållanden.

 

Vi arbetar efter egenutvecklade processer, som är optimerade till att hålla högsta kvalitet med minimalt resursutnyttjande. Det gör oss till en efterfrågad leverantör till fordonsindustrin, där det ställs höga krav på tillverkning av stora serier, automatisering och robotisering, säger Per avslutningsvis.

Artikeln i sin helhet hittar ni i Global Utsikt nr 1 2020, Handelskammarens exportmagasin

Fler nyheter

02 apr 2020

Det viktigaste just nu: Enkla regler och tydlig information till småföretag samt att hålla igång industrierna!

När resultatet från Norrlands fyra Handelskammares enkät analyserats framstår fyra fokusområden som enligt Handelskamrarna tydligast behöver akuta åtgärder. Först prioriterat...

Nyheter
31 mar 2020

Nu är det klart! Elin Stenvall ny medarbetare på Norrbottens Handelskammare

Vi på Norrbottens Handelskammare är glada och stolta över att kunna presentera vår nya medarbetare, Elin Stenvall! - Elin kommer...

Nyheter
31 mar 2020

Tid av utmaningar!

Aldrig tidigare har vi stått inför en sådan utmaning.  Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle, den skapar oro och mänskligt lidande...

Nyheter