Vad gör det Nationella Godstransportrådet?

28 januari 2019

Nationella Godstransportrådet har nu påbörjat sitt viktiga strategiska arbete med att skapa ett robust och framtidsanpassat transportsystem för Sveriges godstransporter. Alla med behov av trygga miljö-kloka transportalternativ ser fram emot rådets viktiga arbete. Om rådet dessutom kan stödja och utmana de ambitioner som finns i den av regeringen beslutade nationella godsstrategin så kommer deras arbete att kunna göra skillnad.

Ett samarbete mellan privata aktörer och det offentliga, vilket rådets sammansättning utgör, kan bidra med konstruktiv dialog in mot regeringen i en rad olika frågeställningar på temat hållbara transporter för näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.
Vi på Norrbottens Handelskammare önskar Rådet stort Lycka Till.

Ett av Norrbottens Handelskammares medlemsföretag Piteå hamn, med verksamhet inom Piteå Port & Hub finns representerade med VD Ulrika Nilsson som representant i rådet. Så här ser Ulrika på rådets uppdrag och vad hon kan bidra med: 

Det känns hedrande att ha blivit invald i det nyligen etablerade nationella godstransportrådet. I rådet finns en bred kompetens inom hela transportsektorn där både privata och offentliga verksamheter finns representerade. Arbetet leds av infrastrukturminister Thomas Eneroth (enligt information efter regeringsbildningen sitter han kvar på posten) som under första mötet som hölls i november 2018 förklarade att arbetet ska kännetecknas av progress och öppenhet.  Mötena som är inplanerade under första halvåret är tematiska och behandlar olika frågeställningar. Nästa möte hålls 23 januari i Stockholm.
 
Jag kommer att bidra med synpunkter vad gäller förutsättningar för det norrbottniska näringslivet att bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft och beroendet av hållbara transporter och fungerande infrastruktur på land och till sjöss och vikten av effektiv samverkan mellan de olika transportslagen.
 
Jag kommer även att bidra med sjöfartens potential att kunna avlasta landinfrastruktur såsom främst vägnätet. Exempel på detta kan hämtas från Piteå Port & Hub där Lindbäcks Bygg har ambitionen  att flytta sina transporter av stora skrymmande husmoduler från land till sjö för att minska miljöpåverkan och minska sårbarheten. 180 husmoduler har transporterats mellan Piteå och Malmö under slutet av 2018 och fler sjötransporter förväntas under 2019.
 
Dessutom kommer jag att ha örat mot näringen och lyssna in transportköpare i regionen. Jag kommer bland annat att ha en aktiv dialog med Norrbottens Handelskammares logistikråd som representerar regionens största transportköpare.
 
Jag kommer även att utmana hamnar och andra sjöfartsaktörer (Sjöfartsverket, rederier, speditörer) kring vilka åtgärder som behöver göras för att åstadkomma en överflyttning från land till sjö, som när så är relevant vad gäller kostnadseffektivitet, kan bidra till att nyttja den svenska transportinfrastrukturen (farleder-järnvägar och vägar) på ett bättre sätt och på sikt minska miljöpåverkan. Sjöfarten har dock en del att göra innan de kliver förbi lastbilarna vg miljöprestanda, åtminstone vad gäller inrikes sjöfart.

 

Mer information om Nationella Godstransstrategin och Godstransportstrådet hittar du här.

 

Fler nyheter

28 jan 2019

Digitalisering är nyckeln för att vara konkurrenskraftig i framtiden!

Projektet Digitalisation as a driving Force in the AEC business startade vid årsskiftet och Norrbottens Handelskammare är svensk part i detta...

Kompetens
28 jan 2019

Månadens medlemsföretag: Cesab Rekrytering AB

  Cesab Rekrytering AB är sedan 1985 en ledande aktör inom rekrytering och ledarutveckling, som utför uppdrag inom Executive Search, urval...

KompetensMånadens medlemsföretag
07 dec 2018

Varmt välkommen Emelie till Norrbottens Handelskammare!

Säg hej till vår nya kollega Emelie Hjelte som börjar som kommunikationsansvarig och projektledare efter årsskiftet. Emelie kommer närmast som...

Nyheter