Grönare, tyngre och säkrare transporter i Norrbotten

29 april 2019

Det händer mycket inom region Nord på Trafikverket, Helena Eriksson ny regional direktör lyfter fram ett axplock av vad som är på gång framöver.

Från 1 april har vi öppnat upp ytterligare 840 km statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för lastbilar upp till 74 ton.Detta läggs till de 4900 kilometer av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten som öppnades upp under 2018 för 74-ton tunga lastbilar. Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare. Vi följer även Finlands försök med att tillåta 102 ton tunga transporter.
Läs mer: www.trafikverket.se/bk4

Under vårvintern arbetar Trafikverket med att åtgärda skador på vägar som uppstått i samband med tjällossning. Under sommaren pågår större vägarbeten, som beläggning och bärighet.

  • Av de större arbetena som görs, så vill jag lyfta fram byggstarten av en helt ny bro över Kalix älv på E4:an. Trafiksäkerheten kommer att förbättras längs E10 genom ny dragning vid Muorjevaarabackarna (start vår 2019) och med mitträcken på sträckan Morjärv – Västra Svartbyn (planerad start 2021), säger Helena Eriksson, regional direktör, Trafikverket.

Genom att använda vår webbaserade tjänst ”Läget i trafiken” kan du via en karta kan se var alla vägarbeten pågår, läs mer:  www.trafikverket.se

Hur går det med Norrbotniabanan? Just nu är Trafikverket inne i ett intensivt skede där vi tar fram järnvägsplaner för sträckan Dåva-Skellefteå. Vi genomför samråd enligt den demokratiska processen för att ta in synpunkter på hur banan ska dras. Samtliga järnvägsplaner kommer att lämnas in för fastställelse under 2020-2021.

Läs mer: www.trafikverket.se/norrbotniabanan

Trafikverket har i den nationella transportplanen fått en ökad tilldelning av medel för underhåll av järnväg.

  • Inom region Nord kommer de ökade anslagen leda till att vi kan genomföra kontaktledningsupprustning på Malmbanan, och förbättra underhållet på Malmbanan och på Norra Stambanan, vilket är oerhört viktigt för att våra godstransporter ska fungera, säger Helena Eriksson.

Det finns en stor efterfrågan på ökad kapacitet längs Malmbanan och genom att förstärka banan kan mer gods transporteras utan att antalet tåg ökar. 1 februari startades erfarenhetsdrift på sträckan Kiruna-Narvik. En axellast på 32,5 ton jämfört med nuvarande 30 ton innebär cirka tio procents kapacitetsökning. Det kan jämföras med att varje malmtåg kan lasta ytterligare cirka 680 ton malm. Testerna genomförs i samråd mellan Trafikverket, BaneNor och LKAB.

 

Fler nyheter

29 apr 2019

Månadens medlemsföretag: Part Construction AB

Part Construction AB är ett familjeägt företag med nära 300 anställda som omsätter omkring 370 miljoner kronor per år. Med...

KompetensMånadens medlemsföretag
05 mar 2019

Exportsamverkan Norrbotten

-Vi hjälper dig vidare ut i världen Att ta steget ut på en global marknad skapar frågor som utgår från...

Internationell handel
05 mar 2019

Stark utveckling i Norrbotten!

– Efterfrågan nationellt och internationellt har varit mycket god för våra företag i Norrbotten. Framför allt på exportsidan som har...

Nyheter