Evenemang

Webinar: Hitta rätt medarbetare genom medveten Employer Branding

Arbetsmarknaden förändras snabbt, och det blir allt tydligare konkurrens om arbetskraften, lokalt, nationellt och internationellt. Därför är det viktigt att aktivt och medvetet arbeta med sitt företags Employer Branding, arbetsgivarvarumärke, för att kunna hitta rätt kompetens till sin verksamhet.

Med stöd i Randstads rapport ”Employer Brand Research 2021”, går vi i detta webinar igenom trender och insikter om vad ett starkt arbetsgivarvarumärke kan generera. Under webbinariet får du även tips och chans till erfarenhetsutbyte som direkt kan appliceras i ert Employer Branding-arbete.

Detta interaktiva webinar som leds av Carina Fors från Randstad kommer behandla frågor som:

• Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?
• Hur når och hittar man potentiella medarbetare i en tid av kandidatbrist?
• Vilka konkreta förändringar kan stärka en verksamhets arbetsgivarvarumärke?
• Hur kan man hitta och locka internationell kompetens till sitt företag?
• Erfarenhetsutbyte mellan deltagare – hur jobbar ni med Employer Branding i er verksamhet?

Varmt välkommen


Om Randstad

Randstad är ett av världens största HR-serviceföretag med över 600 000 anställda i fler än 38 länder. Vi erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning. Randstad i Sverige består av Randstad och Randstad RiseSmart. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och organisationer att nå deras sanna potential. Vi kallar det human forward.

Om Carina Fors

Carina Fors är Branch Manager hos Randstad i Norrbotten och är engagerad i frågor som rör kompetensförsörjning. Carina driver ett team som jobbar över hela länet med att hjälpa företagen och kandidater att hitta varandra. Carina har även i sin roll som Branch Manager ett nära samarbete med företagen och stöttar med organisationsutveckling eller affärsutveckling.

 

 

 


 

 

 

 

Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland.  Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland, där BusinessOulo är huvudprojektledare. Finansiärer är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.

 

 

 

Medverkande regionala organisationer i Export Cooperation Sweden Finland

Datum:
16 juni

Tid:
10:00 - 11:00

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!