Evenemang

Webinar: Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Den 1 januari 2021 börjar de nya bestämmelserna om ekonomiskt arbetsgivarbegrepp att gälla. Det innebär bland annat nya skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige och utökade skyldigheter för arbetsgivare. Men vad innebär egentligen de nya reglerna, och vad måste man som svenskt eller utländskt företag tänka på?

I detta webinar tar vi hjälp av experter från EY för att sammanfatta regelverket och ta reda på vad som gäller från 1 januari 2021. Även Business Sweden delar med sig av sina råd, och berättar om deras arbete med att hjälpa företag som vill etablera sig i Sverige.

 

Frågor som kommer att beröras under webinariet är bland annat:

– När skattskyldighet inträder i Sverige
– Socialförsäkring
– Vilka registreringar som måste vidtas
– Eventuella övriga skyldigheter man som arbetsgivare har, samt
– Vikten av svensk F-skattsedel för utländska uppdragstagare vid utförande av tjänster i Sverige
– Skattskyldighet och rapporteringsskyldighet för utländska företag med fast driftställe i Sverige

 

När: Onsdag 20 januari
Tid: 13:00-14:30
Var: Digitalt via ms Teams

Webinariet sker på engelska. Det är kostnadsfritt, men anmälan krävs för att vi ska kunna skicka ut möteslänken till anmälda deltagare. Länken skickas ut dagen innan webinariet.

Kontakta oss om ni vill ha denna information/inbjudan på engelska: Elin Stenvall, [email protected]

 

Talare under webinariet:

Keith Taylor, Program Manager, Business Sweden. Management Consultant supporting leading Swedish companies with sales abroad and international companies to invest in Swedish enterprises and R&D sector.
Mattias Klint, Senior Manager, People Advisory Services, EY. Mattias har arbetat med internationell personbeskattning i drygt tio år där halva tiden har spenderats på Skatteverket och resterande tid på EY. I rollen ingår det att dagligen ha kontakt med klienter för att alla nödvändiga regelverk ska tas i beaktande.
Karin Hellander, Manager Private Client Services, EY. Karin har arbetat som skattekonsult på EY sedan 2011 med särskild fokus på inkomstskattefrågor inom bolagssektorn för såväl börsnoterade bolag som ägarledda företag inom en svensk såväl som internationell miljö. Vi arbetar med lokal förankring, men med ett globalt nätverk för att möta företagen i den skattemiljö de befinner sig i.

Varmt välkommen

Export Cooperation Sweden Finland


Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland. Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland där BusinessOulo är huvudprojektledare. Finansiärer på svensk sida är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.


Medverkande regionala organisationer i Export Cooperation Sweden Finland

Datum:
20 januari

Tid:
13:00 - 14:30

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!