Evenemang

Webinar: Exportfinansiering– tillgängliga stöd vid utlandsaffärer

Vad finns det för möjligheter gällande finansieringsstöd när man vill ta klivet ut på export eller hitta en ny marknad? Vad ska man tänka på och vilka fallgropar kan man undvika?

I detta webinar om exportfinansiering går vi igenom de finansieringsmöjligheter som finns för företag som vill säkra upp sina utlandsaffärer, och lyfter fram olika strategier för att minska riskerna.

Erik Hagenrud, Exportfinansieringsrådgivare och Företagslots på Exportkreditnämnden (EKN) i norra Sverige, Fredrik Landström, finansieringsrådgivare på Almi Nord och Tor Dunér, Advokat och delägare på Next Advokater kommer ge sina råd och tips utifrån sina expertisområden.

Frågor som kommer att beröras under webinariet är bland annat:

  • Vilka olika typer av finansieringsstöd som finns tillgängliga
  • Vanliga risker vid export och hur man hanterar dessa
  • Strategier vid export mot nya marknader

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Webinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs för deltagande. Vi kommer skicka möteslänken till dem som anmält sig dagen innan webinariet

Varmt välkommen

Export Cooperation Sweden Finland


Detta är en aktivitet inom Export Cooperation Sweden Finland.  Projektets syftar till att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter och utveckla gränsöverskridande ekosystem. Norrbottens Handelskammare är projektledare på svensk sida i detta gränsöverskridande samverkansprojekt tillsammans med norra Finland där BusinessOulo är huvudprojektledare. Finansiärer på svensk sida är bland annat Interreg Nord, Tillväxtverket och Region Norrbotten.


 

Medverkande regionala organisationer i Export Cooperation Sweden Finland

Datum:
19 januari

Tid:
11:00 - 12:00

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!