Evenemang

Webinar: Att leda på distans och ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning.

Att arbeta hemifrån har blivit vardag för många i och med den pågående coronapandemin. Vad ställer det här för nya krav på dig som chef när de fysiska mötena uteblir och ledarskapet blir på distans?

Att utöva ett gott ledarskap på distans är fullt möjligt men det ställer lite andra krav. Den upplevda närheten till sin chef och sina kollegor är än viktigare i dessa tider men hur kan man vara närvarande på distans? Vad behöver man tänka på när de flesta mötena blir digitala och hur skapar man en delaktighet bland sina medarbetare och en ”vi-känsla” när den fysiska närvaron uteblir?

Ett gott samarbete och regelbunden dialog mellan chef och medarbetare möjliggöra en hälsosam arbetssituation i hemmet. Vad behöver man som chef och medarbetare tänka på när det gäller arbetsmiljön, och hur påverkas arbetsmiljön av just distansarbete?

Tina Hollstedt, senior ledarskapskonsult, Kompetenslaget kommer ge oss en inspirationsföreläsning om ”Att leda på distans” och Peter Strand, Kompetenslaget kommer presentera vilka möjligheter som finns till ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning. 

Webinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs för deltagande. Vi kommer skicka möteslänken till dem som anmält sig dagen innan webinariet

 

Programinnehåll:

– En enkel överblick av hur arbetsmiljön påverkas av distansarbete, Peter Strand
– Hur du som företagare kan utbilda dig inom arbetsmiljö med hjälp av bidrag från AFA Försäkring, Peter Strand 
– Inspirationsföreläsning kring ”Att leda på distans”, Tina Hollstedt
Webinariet avslutas med en frågestund.

Varm välkommen

Norrbottens Handelskammare i samarbete med Kompetenslaget.

Datum:
3 mars

Tid:
13:00 - 14:00

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!