Evenemang

Webbinarium: sök ersättning för Brexitkostnader

Nu finns det möjlighet för svenska företag att ansöka om kostnadsersättning för de kostnader som uppstått under perioden 2020–2023 på grund av Brexit. Den europeiska så kallade Brexitjusteringsreserven uppgår för svensk räkning till 137 miljoner euro och nu i september kan företag börja ansöka. I Sverige hanteras ansökningarna av Svenska ESF-rådet.

Ansök för att ta del av Brexitjusteringsreserven

Kostnader som företag kan ansöka om är exempelvis:

– Konsult- och rådgivningstjänster t.ex. avseende nya handelsregler, produktgodkännande eller etableringskrav
– Direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter enligt Storbritanniens nya produktregler
– Under vissa förutsättningar kan även mässkostnader omfattas.

Under detta webbinarium kommer Esra Grönlund och Björn Wallander, nationella samordnare för Brexitjusteringsreserven (BAR), att gå igenom:

  • Brexitjusteringsreserven
  • Utlysningens innehåll
  • Hur ansökningsprocessen går till
Uppdatering kring uppkomna handelstvisten om Nordirlandprotokollet

Under sommaren har Storbritannien lagt fram ett förslag till ny brittisk lag som kommer att upphäva stora delar av det så kallade Nordirlandprotokollet. Protokollet utgör en del av det ingångna handelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Det brittiska förslaget har därför mötts av stor kritik från EU som nu har inlett ett flertal rättsliga processer mot Storbritannien.

Emma Sävenborg, senior advisor med Brexit-ansvar vid Kommerskollegium, kommer att ge en uppdatering kring vad som hänt, vilka konsekvenserna blir för nuvarande handelsavtal samt en allmän uppdatering kring nyheter bl.a. kring lättnader i den brittiska produktmärkningslagstiftningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla

Registrera ditt deltagande här senast den 29 september! En länk till mötet skickas ut kort inför webbinariet.

Datum:
29 september

Tid:
09:30 - 10:30