Evenemang

Digital utbildning del 1: Grundläggande tullkompetens

Del 1. Grundläggande tullkompetens

Utbildningen vänder sig till exporterande och/eller importerande företag i alla storlekar och passar bra för roller som säljare, inköpare eller operativ personal inom import, export, logistik eller inköp, även om ni anlitar ombud. Ju fler på ett företag som är medvetna om tullhanteringens betydelse, desto bättre förutsättningar för att göra rätt och öka vinsten.

Mål: Kursdeltagarna ska förstå grunderna i hur tullprocessen fungerar för import och export. De kommer introduceras i vad som kallas tullklareringens tre ben, vilket består av klassificering, tullvärde och ursprung.

Kursledare och föreläsare på bilden: Hanna Runald från Simplicus AB.

Innehåll:
  • Tullprocessen
  • Klassificering
  • Tullvärde
  • Ursprung och frihandel
Tid:

2 h

Pris för del 1 den 18 november:

Medlem i Norrbottens Handelskammare: 1 295 sek
Icke medlem: 1 795 sek

Pris för del 2 den 25 november:

Medlem: 2 690 sek
Icke medlem: 3 190 sek

Pris för del 1 & 2:

Medlem: 3 985 sek
Icke medlem: 4 985 sek

OBS: Priset 3 985/4 985 kr är per företag och det inkluderar två deltagare per företag. Vill ni att fler medarbetare från företaget deltar, kontakta oss för en offert.
Var:

Online, Microsoft Teams.

Anmäl dig senast den 13 november:

Registrera dig här!

Datum:
18 november

Tid:
09:00 - 11:00