Evenemang

STÄRKT KONKURRENSKRAFT FÖR SVENSK INDUSTRI – WEBINAR OM NYA ISBRYTARE

Frågan om nya isbrytare är central för svensk industris konkurrenskraft och en fråga som diskuterats under året. Vad är på gång i frågan? Hur ser behovet av nya transportlösningar ut för svensk industri och andra transportköpare? Hur säkerställer vi förutsättningar för industrin i hela Sverige att utvecklas och tillgång till goda transportmöjligheter året om? Vad säger rederierna som ska leverera service till svensk industri och andra kunder? Hur ser kraven och visionerna ut från politiker på central, regional och lokal nivå? Hur ser den vidare processen ut?

Detta och mycket mer kommer att diskuteras på isbrytarwebbinariet den 22 mars, där Norrbottens Handelskammares är en medarrangör och vår VD Linda Nilsson deltar i en panel om Hur ser näringslivets behov av transporter ut? – Vikten av isbrytare för en fungerande logistik och företagen i Sverige/norr.

Program

13.00 Inledning och välkomna

Moderator Karolina Boholm, Skogsindustrierna

Vad händer i isbrytarfrågan?

Fredrik Backman och Anders Dahl, Sjöfartsverket

Vikten av konkurrenskraftiga transportlösningar för Sverige

Aleksandar Zuza, IF Metall

Jenni Ranhagen, VD, Näringslivets transportråd

Hur ser näringslivets behov av transporter ut? – Vikten av isbrytare för en fungerande logistik och företagen i Sverige/norr

Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn

Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Hur påverkar detta projekt hela Sveriges industri?

Karin Vedberg, Procurement Manager, Sekab BioFuels & Chemicals AB

Fredrik Bergsten Wrede, Logistics Purchasing Manager, Northvolt

Andreas Ukmar, CEO för EFO

Vad kan nya isbrytare innebära i övrigt för svenska företag?

Jörgen Karlsson, ABB

Samtal mellan riksdagspolitiker

Anna-Caren Sätherberg (S), vice ordförande i näringsutskottet

Birger Lahti (V), ledamot i näringsutskottet

Maria Stockhaus (M), ledamot i trafikutskottet och suppleant i näringsutskottet

Camilla Brodin (KD), ledamot i näringsutskottet

14.30 Slut

 

Varmt välkommen!

 


Arrangörer för detta webinar är:

Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Skeppsmäklareförening, Näringslivets transportråd, Maritimt Forum, Skärgårdsredarna, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Hamnar, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Handelskammaren MittSverige

Datum:
22 mars

Tid:
13:00 - 14:30

Plats:

Digitalt, anmälan sker via Svensk Sjöfart
Klicka på knappen för att
komma till deras hemsida
Anmäl dig här!