Evenemang

Rundabordssamtal med Riksbanken

Norrbottens Handelskammare arrangerar för inbjudna ett digitalt rundabordssamtal med vice riksbankchef Per Jansson. Vi tittar tillbaka på året som har gått för att därefter blicka framåt och diskutera pandemins påverkan på näringslivet, samt marknadsläget regionalt, nationellt och internationellt.  

Program:

10.00 Inledning, Linda Nilsson vd Norrbottens Handelskammare

10.05 Presentation av vice riksbankschef Per Jansson

10.15 Bordet runt, Kort presentation från deltagande företag

*Kort tillbakablick 2020

*Möjligheter och Utmaningar framåt 2021

10.50 Frågor till vice riksbankchef Per Jansson

11.05 Summering och Avslut 

 

Vid frågor vänligen kontakta Emelie Hjelte, [email protected]

Datum:
17 mars

Tid:
10:00 - 11:15