Evenemang

Näringslivsparlamentet 2021

Välkommen till Näringslivsparlamentet 2021

Region Norrbotten och Norrbottens Handelskammare arrangerar länets första Näringslivsparlament den 28 april 2021. Arrangemanget kommer ske digitalt.

Vad är Näringslivsparlamentet?

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företag får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företag och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

Varför Näringslivsparlamentet?

Båda parter behöver en bättre inblick i respektive parts utmaningar, behov och förutsättningar. Det ser vi som väldigt viktigt för att vi i framtiden ska kunna föra en konstruktiv dialog och bli än mer träffsäkra i de satsningar som görs i länet.

Fokusområden:

Under Näringslivsparlamentet behandlas tre fokusområden. Varje fokusområde inleds med en beskrivning av området ur ett regionalt perspektiv för att ge underlag till och sätta fart på diskussionen och frågeställningarna. De 3 fokusområden är Infrastruktur, Kompetensförsörjning och Digitalisering.

Varför ska du vara med?

Näringslivsparlamentet utgör en unik möjlighet för företag att ha en direkt dialog med politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt återkoppling på regionens politik.

Programupplägg

13.00. Inledning

13.10-13.55. Fokusområde Infrastruktur

14.05-14.50 Fokusområde Kompetensförsörjning

15.00-15.45 Fokusområde Digitalisering

15.45-16.00 Summering och Avslut

 

Folder som beskriver Näringslivsparlamentets upplägg

Välkommen

Norrbottens Handelskammare och Region Norrbotten

 


Samverkanspartners

 

Datum:
28 april

Tid:
13:00 - 16:00

Plats:

Digitalt
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!