Evenemang

Webinar: Hur hanteras pandemier och omvärldsförändringar på rätt sätt – i offentligt upphandlade avtal

De senaste åren har vi allt tydligare sett effekterna av hur globala händelser påverkar lokala värdekedjor. Snabba omvärldsförändringar har bland annat lett till kraftiga prisutvecklingar och stopp i leveranser, vilket i sin tur har skapat frågor och diskussioner kring upphandlingar, ramavtal och avtalstolkning. Hur ska man agera som leverantör och beställare för att hitta lösningar framåt?

Detta webinar har initierats av Norrbottens Upphandlingsråd. Under webinariet får vi lyssna på Magnus Ericsson, ordförande i Upphandlingsrådet samt advokat & delägare i Advokatbyrån Kaiding, Lars Andersson, divisionschef VA & Mark Ahlsell samt Patric Jonsson, inköpschef Piteå Kommunföretag (PIKAB).

Frågor som kommer att beröras under webinariet är bland annat

  • Vilka möjligheter ryms inom ramen för avtalet och LOU?
  • Hur hanterar vi bäst oförutsebara händelser? Från både beställare- och leverantörsperspektiv
  • Erfarenhetsutbyte från deltagare

Varmt välkommen


Om Upphandlingsrådet

Norrbottens Upphandlingsråd är en sammanslutning av aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som samverkar för att främja och utveckla parters agerande i offentlig upphandling. Målsättningen är att öka och förbättra kompetensen hos alla inblandade parter och att bidra till en utökad dialog mellan anbudsgivare och upphandlande enhet, vilket sker bland annat genom utbildningar och seminarier. Norrbottens Upphandlingsråd grundades 2008.

Om presentatörerna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:
13 oktober

Tid:
10:00 - 11:00

Plats:

Digitalt via MS Teams
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!