Evenemang

Framtidens Sjöfart 2024

Framtidens Sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa. Under dagen samlar vi aktörer och beslutsfattare inom branschen för att tillsammans diskutera både utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Årets Tema är Sjötransportens roll i den gröna värdekedjan.

Mer information om Framtidens Sjöfart publiceras inom kort här.

Datum:
24 april

Tid:
09:00 - 18:30