Evenemang

Digital Tullutbildning, del 2

Grundläggande tullkompetens, del 2

Utbildningen vänder sig till exporterande och/eller importerande företag i alla storlekar och passar bra för roller som säljare, inköpare eller operativ personal inom import, export, logistik eller inköp, även om företaget anlitar ombud. Ju fler på ett företag som är medvetna om tullhanteringens betydelse, desto bättre förutsättningar för att göra rätt och öka vinsten!
Del 2. EFFEKTIV TULLHANTERING (kurstid 4h)
KURSMÅL
Kursdeltagarna ska efter den här utbildningen kunna identifiera onödiga tullkostnader, vilket kan spara deras verksamhet en hel del pengar. I denna utbildningsdel kommer föreläsning att varvas med praktiska exempel och övningar, i syfte att kursdeltagarna ska kunna applicera innehållet över sin egen verksamhet.
NÄR & VAR
20 april kl08.30-12.30
Microsoft Teams
INNEHÅLL
1. Tullhantering i praktiken
 • Klassificering och tullvärde
 • Ursprung och frihandel vid import och export
 • Hur olika avdelningar på ett företag kan nyttja frihandelsavtal
 • Handelsdokument
2. Särskilda förfaranden
 • Aktiv och passiv förädling
 • Tullager
 • Temporär införsel/export
3. Tillstånd och rutiner
 • ”Bra att ha”-rutiner
 • Rutiner för egenkontroll
 • Lämpliga tillstånd för enklare tullvardag
 • AEO
KURSLEDARE & FÖRELÄSARE
Hanna Runald från Simplicus
Denna digitala utbildning är del 2 av 2, för information om del 1 klicka här.

För mer information och anmälan, klicka här.

 

Datum:
20 april

Tid:
08:30 - 12:30

Anmäl dig här!