Ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung,  ett så kallat Certificate of Origin.

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ett ursprungscertifikatet kan krävas av den utländska tullen som vill se ett formellt intyg på varornas ursprung p.g.a. handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett UC till exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver att dessa dokument ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum. Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren.

Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en kopia samt ansökan som fylls i av sökande. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land).

 

Styrkande handling till Ursprungscertifikat och EUR.1

Tillsammans med din ansökan om ursprungscertifikat och EUR.1-certifikat ska du tillhandahålla en styrkande handling där varornas ursprungsländer tydligt framgår. Exempel på underlag kan vara kommersiell faktura, proforma invoice, packing list eller ett intyg från tillverkaren. Tänk på att en kopia av fakturan alltid ska bifogas för vårt arkiv, oavsett om den ska stämplas av oss eller ej.

Ansökan om Ursprungscertifikat/Certificate of Origin

Här finns anvisningar för hur Certificate of Origin ska fyllas i och en mall/underlag till ansökan (Word-fil) att ladda ner.

Vanliga frågor om Ursprungscertifikat/Certificate of Origin

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om Ursprungscertifikat

Ansökan via tjänsten CSign

För mer information hur du kommer igång med CSign, klicka här

Rutin för ansökan utan cSign

 • Beställ originalblanketter för Certifiacte of Origin via [email protected]
 • Fyll i underlaget (mall/underlag till ansökan) digitalt och skriv ut på originalblanketter.
  Certificate of Origin består av 3 blad: original, kopia och ansökan
 • Signera ansökan av Certificate of Origin (rosa bladet) och bifoga underlag (kopia på faktura) och posta alla handlingar till Norrbottens Handelskammare (Norrbottens Handelskammare, Att: Intyg, Kyrkogatan 13, 972 32, Luleå) alternativt kom in med samtliga handlingar till Handelskammarens expedition på överenskommen tid
 • Handelskammaren hanterar endast signerade ansökningar om handelsdokument. Med andra ord: ifyllda originalblanketter och underskriven ansökan in först, därefter hanterar Handelskammaren ansökan
 • Norrbottens Handelskammare stämplar och signerar handelsdokument (original och ev. kopior)
 • Utfärdade handelsdokument returneras till beställaren eller annan angiven adress per post, alternativt lämnas över disk på Handelskammarens expedition

Vi reserverar oss för en handläggningstid på 2 arbetsdagar.

Ansök gärna via tjänsten CSign!
Fördelar med att ansluta sig till CSign:

 • snabbare handläggning
 • ni behöver inte förbeställa originalblanketter
 • ni behöver inte hantera och fylla i originalblanketter själva
 • ingen pappersansökan behövs
 • endast en postgång vilket snabbar upp hanteringen

Att ansöka via CSign är inte svårare än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer!

Avgifter för Certificate of Origin

Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda ett ursprungscertifikat enligt prislista intyg 2020. Avgiften varierar beroende på om exportören är medlem i Handelskammaren eller inte samt hur många exemplar av certifikatet som vi utfärdar. Detta styrs av vilka regler som gäller i importlandet och vilka krav som kunden har ställt.

Kontakt

E-post: [email protected]
Telefon: 0920 – 244 760

Postadress:
Norrbottens Handelskammare
Att: Intyg
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå