EUR-1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR-1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR-1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

Ursprungsland enligt frihandelsavtalen

En förutsättning för att kunna ansöka om ett EUR-1 certifikat är att varorna har så kallat preferens berättigat ursprung. Det innebär att varorna har ursprung inom EU eller i mottagarlandet. Genom att kontrollera reglerna i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor kan du vara säker på att dina varor uppfyller villkoren.

Reglerna är omfattande och kan vara ganska komplicerade att uppfylla, t ex att en övervägande del av exportvarans värde måste ha EU-ursprung eller att det bara är en viss typ av importerat material eller delar som får lov att användas. Ett EUR.1-certifikat upprättas av exportören som även ansvarar för att de specificerade varorna uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas måste en styrkande handling bifogas som underlag.

Du hittar mer information om Frihandelsavtalen på Tullverkets hemsida, klicka här och där finner du förteckningen på länder där mottagaren kan få tullbefrielse eller tullnedsättning om du skickar med ett intyg om varans ursprung.

Blankett för EUR 1-certifikat

Här finns anvisningar EUR-1 för hur EUR 1-certifikatet ska fyllas i och en mall/underlag till ansökan EUR-1 (Word-fil) att ladda ner.

Vanliga frågor om EUR1

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om EUR1

Ansökan via tjänsten CSign

För mer information hur du kommer igång med CSign, klicka här

Rutin för ansökan utan CSign

 • Beställ originalblanketter EUR-1  via [email protected]
 • Fyll i underlaget mall/underlag till ansökan EUR-1 digitalt och skriv ut på originalblanketter
  EUR-1 består av 2 blad: original och ansökan
 • Signera ansökan av EUR-1, bifoga underlag (kopia på faktura) och posta alla handlingar till Norrbottens Handelskammare alternativt kom in med samtliga handlingar till Handelskammarens expedition på överenskommen tid
 • Handelskammaren hanterar endast signerade ansökningar om handelsdokument. Med andra ord: ifyllda originalblanketter och underskriven ansökan in först, därefter hanterar Handelskammaren ansökan
 • Norrbottens Handelskammare stämplar och signerar EUR-1
 • Utfärdade handelsdokument returneras till beställaren eller annan angiven adress per post, alternativt lämnas över disk på Handelskammarens expedition

Vi reserverar oss för handläggningstid på 2 arbetsdagar.

Ansök gärna via tjänsten CSign!
Fördelar med att ansluta sig till CSign:

 • snabbare handläggning
 • ni behöver inte förbeställa originalblanketter
 • ni behöver inte hantera och fylla i originalblanketter själva
 • ingen pappersansökan behövs
 • endast en postgång vilket snabbar upp hanteringen

Att ansöka via CSign är inte svårare än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer!
Du hittar mer information om ursprungsvaror på Tullverkets hemsida, klicka här

Avgifter för utfärdande

Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda EUR 1-certifikat enligt prislista intyg 2020.

 

Kontakt

E-post: [email protected],se

Telefon: 0920 – 244 760

Postadress:
Norrbottens Handelskammare
Att: Intyg
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå