CSign – elektronisk signering av ansökan om handelsdokument

Norrbottens Handelskammare använder CSign – ett digitalt och webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för Certificate of Origin, EUR-1 certifikat samt övriga handelsdokument. Detta innebär att det är enbart själva ansökningsprocessen och signeringen av ansökan som är digital. Handelskammaren utfärdar efter ansökan/signeringen fortfarande ett fysiskt dokument som hanteras som tidigare. Använder man sig av CSign, behöver ingen pappersansökan signeras innan Handelskammaren kan utfärda dokumenten. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera sin ansökan om handelsdokument via CSign.

Att ansöka om handelsdokument digitalt via tjänsten CSign (www.csign.se) är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Kommerskollegium, myndighet som överser handelsdokument, har beslutat att CSign-förfarandet är säkert och förenligt med gällande svensk lagstiftning om elektroniska signaturer.

Så här kommer du igång med CSign

1. Skaffa en e-legitimation
Om du inte redan har en e-legitimation kan du enkelt få en via ditt företag eller din egen internetbank (exempelvis Mobilt Bank ID, Bank ID, Steria).

2. Registrera konto på CSign
På www.csign.se klickar du på ”Onlinekonto” och sedan på ”Skapa ett onlinekonto”.
I nästa steg välj ”baskonto”, ett kostnadsfritt alternativ.

3. Skicka in fullmakt till CSign

Om du inte är firmatecknare behöver du fylla i en fullmakt som skrivs under av firmatecknaren eller bemyndigat ombud. Förslag på fullmaktsmall finns på www.csign.se klicka på ”Kontakt” uppe i högra hörnet och välj ”Dokument”

 • Fyll i uppgifter om fullmaktsinnehavare och bolag
 • Hoppa över ”Befogenheter” (förutsatt att du inte vill använda CSign för offentlig upphandling eller vid tecknande av avtal).
 • Under ”Befogenheter” klicka i  ”Teckna avtal”.
 • Under ”Begräsningar” klicka i ”Annat” och skriv förslagsvis ”Hantera Ansökan om Handelsdokument till Handelskammaren
 • Fyll i giltighetstid, ort och datum
 • Skriv ut den ifyllda mallen, be firmatecknaren skriva under fullmakten
 • Faxa Fullmakten till CSign på +46 08-551 105 01 alternativt posta fullmakten till CSign på följande adress: ChamberSign Sverige AB, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm

4. Skicka ansökningar om utfärdande av handelsdokument till Handelskammaren
När du loggat in på ditt konto på www.csign.se är det inte svårare att ansöka än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer.

 • Logga in på www.csign.se
 • Klicka på ”Skapa ny dokumentsignering”
 • Sätt en lämplig rubrik i fältet ”Titel”
 • Skriv vad du önskar ha utfärdat i fältet ”Beskrivning”. Om det är Certificate of Origin så ange om du önskar endast original. Om inget annat anges, utfärdar vi både original och kopia. Om du vill ha en bifogad faktura viserad så ange det.
 • Bifoga dokument – lägg till de underlag/dokument som du vill ha utfärdade – ifyllda Word-mallar
  Cert of Origin mall: mall/underlag till ansökan
  EUR-1-mall: mall/underlag till ansökan EUR-1
 • Bifoga kopia på faktura-vi måste alltid ha ett underlag till de certifikat vi utfärdar
 • Klicka på ”Lägg till part”
  Hoppa över rutorna ”Förnamn” och Efternamn”. I rutan ”Org.namn” fyller du i ”Norrbottens Handelskammare” och trycker på Enter då kommer mottagare ”Norrbottens Handelskammare” upp.
  Klicka på ”lägg till part” och stäng rutan.
 • Dubbelkolla att du fyllt i dina önskemål samt bifogat filer – underlag till dokument du önskar ha utfärdat, kopia på faktura och valt ”Norrbottens Handelskammare” som signerande part.
 • Klicka på ”Signera och skicka”

 

Frågor besvaras av Britt-Mari, ansvarig för intygsverksamhet vid Norrbottens Handelskammare

Telefon: 0920 244 760

E-post: [email protected]