ATA-Carnet

ATA-Carnet är en internationell tullhandling som används i ett sextiotal länder för att tillfälligt införa vissa varor utan att tull och andra införselavgifter behöver betalas eller deponeras. Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-Carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

Klicka här för att ta del av vilka länder som är anslutna till ATA-konventionen.

ATA-Carnet kan användas för tillfällig införsel av
:

Regler och användning av ATA-Carnet

Regler för ATA-Carnet hittar du här.
Mer om användning av ATA-Carnet kan du läsa här.

Kostnad

Kostnaden för en ATA- Carnet varierar beroende på antal länder som skall besökas och värdet av i carneten upptagna varor. Företaget skall ställa en deposition i förhållande till varuvärdet för varje ATA-Carnet. Depositionen återbetalas när carneten återställs till Handelskammaren inom föreskriven tid och med bevis från utländsk tull om att varorna återutförts. En aktuell prislista intyg 2021 hittar du här.

Ansökan

Ansökningsmall ATA-Carnet ansökan
Det är ett Word-dokument som du kan fylla i digitalt eller skriva ut och fylla i för hand. Observera att varulistan måste också fyllas i och den hittar du här. Varulistan är ett Excel-dokument, den fyller du i digitalt och skickar som .xcl-fil per e-post till [email protected]
Vänligen posta den ifyllda och underskrivna ansökan samt en utskriven version av varulistan till Norrbottens Handelskammare, Att: Intyg, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå.
Anvisningar ansökan och varulista.

Kontakt

Kontakta oss för mer information: e-post eller ring 0920-244 760.