Anbudsöppning

För att säkra att allt går rätt till kan du enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ta hjälp av Handelskammaren som oberoende tredje part vid anbudsöppning i samband med offentlig upphandling.

 

Så här går det till:

Anbudsöppningen genomförs av minst två personer som är utsedda av den upphandlande enheten att närvara vid anbudsöppningen. Anbudsgivare kan då begära att en av Handelskammaren utsedd person är närvarande. Kostnaden för detta står anbudsgivaren för.

Handelskammarens representant övervakar att alla anbud öppnas på rätt sätt, att anbuden kommit in i rätt tid och att de diarieförs korrekt.

Anbuden ska föras upp i en förteckning – öppningsprotokoll – som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. I Sverige tillåts inte någon av anbudsgivarna att närvara själva vid anbudsöppningen eftersom alla anbud och ansökningar är hemliga under pågående upphandling. Det råder sekretess på allt som framkommer under anbudsöppningen.

När kan anbudsöppningen ske?

Anbudsöppning ska ske så snart som möjligt efter sista dag att inkomma med anbud. Normalt sker anbudsöppning två dagar efter anbudsfristens utgång.

 

Kontakta oss

Tel: 0920-244 760

E-post: [email protected]

Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå