Affärsutveckling i norra Norge och Finland

Under de senaste åren har SME:s i regionerna fått möjligheten att finna större och bättre affärer genom gränsöverskridande samarbeten mellan norra Norge och Finland. Genom skräddarsytt affärsstöd och stöd för introduktion på en ny marknad har flera företag påbörjat sin internationella resa.

Resultatet har kunnat ses bland företag som stärkt sin konkurrenskraft, hittat nya partners och nya marknader. Men trots att kunskap eller produkter av intresse för en ny marknad finns har alltför många tvekat i sina internationella ambitioner. En stark hemmamarknad eller en trygghet i den befintliga har många gånger varit flaskhalsar för utveckling för det enskilda företaget. Att utvecka omvärldsbevakning och de små företagens förståelse för vikten av att söka sig till en större marknad ser vi också projektet ger möjlighet till.

Att nå ut på en större marknad, en internationell marknad, tar tid. Det mindre företaget, med sina begränsade resurser, behöver insikt och hjälp för detta. Ett strategiskt stöd för dessa företag kommer att ytterligare hjälpa dessa företag ut mot en internationell marknad.

Kontakta oss

Norrbottens Handelskammare kan vara behjälplig vid att skapa dessa samarbeten.

För mer information vänligen ta kontakt med

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer

E-post: [email protected]