Checkpoint Young

Bygger lokala nätverk och överför kompetens till nya generationer

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare, ett nätverk med ledarskap och mänskliga möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera nya kontakter och samtidigt höja sin egen kompetens inom området ledarskap. Nätverket har drivits med stor framgång sedan 2001 då det startade i Piteå och Luleå och senare i Kiruna och Gällivare.

Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

 

Deltagarna i nätverket får:

  • vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt nätverk som löper över två år
  • kompetensförstärkning inom området ledarskap
  • möjligheten att skapa affärskontakter i ett kommun-och branschöverskridande nätverk
  • ta del av intressanta aktiviteter – bland annat arrangemang och workshops med intressanta föreläsare

Nätverket löper över två år och träffarna fördelas jämnt mellan kommunerna.

Checkpoint Young vänder sig till deltagare som är 40 år eller yngre och som har sysselsättning. Varje företag/organisation får delta med 2 personer. Det är deltagarna och dess närvaro som gör nätverk effektivt.

 

Här kan du ladda ner varumärkeshandboken som beskriver nätverket! 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om nätverket

Projektledare: Britt-Mari Holmström

E-post: [email protected]

Checkpoint Young Luleå-Piteå

Huvudpartners: 

Sparbanken Nord, EY, Piteå kommun, Luleå kommun, Norrbottens Handelskammare.

Samarbetspartners:

Advokatbyrån Kaiding, Sunpine AB, MAX Burgers AB, Arctic Business Incubator, Läkarjouren i Norrland AB, AB PiteEnergi, Dina Försäkringar Nord.

Sponsor: Galären i Luleå AB